Poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

23 dubna, 2020

EPUAP Business office c/o Codan Consulting vydává český překlad dokumentu PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI (VERZE 2020) Kanadské organizace specialistek v léčbě ran, stomií a inkontinence (NSWOCC). Dokument slouží zdravotnickým pracovníkům, kteří v něm najdou informace  k prevenci a léčbě dekubitů vzniklých v souvislosti s užíváním osobních ochranných pomůcek v době pandemie COVID-19. Cílem tohoto dokumentu je upozornit na rostoucí obavy ze vzniku poškození kůže souvisejících s použitím osobních ochranných prostředků a shrnutí preventivních a léčebných opatření uvedených poškození kůže.

PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI: VERZE 2020

LeBlanc K, Heerschap C, Butt B, Bresnai-Harris J, Wiesenfeld L. Prevention and Management of Personal Protective Equipment Skin Injury: Update 2020. NSWOCC. Available from: www.nswoc.ca/ppe 

Český překlad: EPUAP Business office c/o Codan Consulting, Mgr. Zuzana Tesaříková
Garant českého překladu: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Stáhněte si plný text dokumentu

Z obsahu:

  • Problém a jeho řešení
  • Hlavní doporučení 
  • Krok za krokem
  • Druhy krytí pro prevenci a léčbu poranění kůže způsobených použitím OOP
  • Šablony pro vystřižení krytí pro ochranu oblastí vystavených tlaku

Další články

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na Brněnských onkologických dnech.Problematice onkologických ran se věnuje i Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické...

číst více

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu. Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP). Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

číst více

Stop dekubitům – 18. listopadu 2021

Každoročně každý třetí čtvrtek v listopadu pořádá Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) Den STOP dekubitům.   JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních...

číst více