Vliv výživy na hojení – nová stránka

28 ledna, 2020

Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo.“ Hippokrates

Navštivte novou stránku o výživě od výživového specialisty Ing. Petra Havlíčka.

Určitě se shodneme v tom, že úspěšné vyléčení rány je složitý proces, na kterém se podílí celá řada imunologických a fyziologických procesů našeho těla. A nejen to. Svoji roli mají i další faktory a kromě sociálních či společenských je výživa jedním z důležitých faktorů, kterou ale celá řada pacientů s nehojícími se ranami podceňuje. A nejen oni. Správnou výživu dnes podceňuje celá řada z nás a zároveň má celá řada z nás totální chaos v tom, co je či není ona správná a zdravá strava.

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více