Materiály pro sestry 

Materiály pro sestry  

Stáhněte si stručné algoritmy prevence a péče o kůži onkologických pacientů. Manuály byly připraveny ve spolupráci Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, České asociace sester, Společnosti pro porty a permanentní katétry a Dialog-Jessenius o.p.s.

Extravazace (paravazace) cytostatik

postižení kůže při radioterapii (prevence a léčba)

Péče o kůži a sliznice při cílené léčbě s anti-EGFR protilátkami

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.