Vzdělávání v hojení ran

Kurzy, workshopy a e-learning v problematice hojení ran

Multidisciplinární charakter „wound managementu“ rozšiřuje oblast vzdělávání na řadu lékařských a nelékařských oborů, s trochou nadsázky můžeme říci, že základní znalosti v hojení ran by měl mít téměř každý lékař, setra, pracovník domácí péče, ale také lékárník a farmaceutický asistent. Vzdělávání se proto nemůže zaměřovat výhradně na školení, seznamující speciality v hojení ran s novými poznatky a materiály, ale je třeba vzdělávat řadu dalších odborností, které se mohou ve své ordinaci, ambulanci nebo lékárně setkat s nehojící se ránou.   

Základní e-learningový kurz léčby ran

Termín: září 2020 – září 2021

Místo: Elektronická uviverzita EUNI 

Určeno: Pro všechny lékaře, všeobecné sestry, lékárníky a farmaceutické asistenty, kteří se setkávají s pacienty s nehojícími se ránami.

Popis: Praktické informace o problematice hojení ran najdete v e-learningovém kurzu Základní kurz léčby ran, jehož autorem je MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Kurz je doplněn videem s praktickou částí, ukazující správné ošetření rány (oplach, převaz a kompresivní elastická bandáž). Za úspěšný test získáte body do kontinuálního vzdělávání.

Kurz IPVZ - Hojení ran

Akce byla zrušena

Termín: 4.11.2020 – 7.11.2020

Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Určeno: Lékařům všech odborností se zájmem o problematiku léčby ran.

Popis:  Pořádá subkatedra geriatrie ve spolupráci se subkatedrou diabetologie IPVZ, Českou společností pro léčbu rány a Českou angiologickou společností ČLS JEP.

Workshop castování

Termín: 12. 12. 2020

Místo: Centrum diabetologie, IKEM, Vídeňská 1958, Praha 4

Určeno: Pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky.

Popis: Pořádá Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti. Odborná akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS.

Odborná stáž – Hojení ran

Termín: dle dohody se školitelem

Místo: Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Určeno: Lékaře dermatovenerology

Popis:  Praktická hlediska péče o nemocné s akutními i chronickými ranami, bércovými vředy, dekubity. Vyšetření pacienta, zhodnocení rány, návrh a zavedení terapie, objednání dalších nutných vyšetření, zajištění či doporučení následné péče, edukace pacienta, zajištění obvazového materiálu, zajištění administrativní.

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.