Vzdělávání v hojení ran

Odborné akce, e-learning a materiály pro lékaře a sestry 

Multidisciplinární charakter „wound managementu“ rozšiřuje oblast vzdělávání na řadu lékařských a nelékařských oborů, s trochou nadsázky můžeme říci, že základní znalosti v hojení ran by měl mít téměř každý lékař, setra, pracovník domácí péče, ale také lékárník a farmaceutický asistent. Vzdělávání se proto nemůže zaměřovat výhradně na školení, seznamující speciality v hojení ran s novými poznatky a materiály, ale je třeba vzdělávat řadu dalších odborností, které se mohou ve své ordinaci, ambulanci nebo lékárně setkat s nehojící se ránou.   

E-learningový kurz léčby ran

Praktické informace o problematice hojení ran najdete v e-learningovém kurzu Základní kurz léčby ran, jehož autorem je MUDr. Jan Stryja, Ph.D. Kurz je doplněn videem s praktickou částí, ukazující správné ošetření rány (oplach, převaz a kompresivní elastická bandáž). Za úspěšný test získáte body do kontinuálního vzdělávání. 

Materiály pro sestry

Ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány,  Sekcí podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP,  Asociací sester, Společností pro porty a permanentní katétry a Dialog-Jessenius o.p.s. pro vás připravujeme stručné algoritmy prevence a péče o kůži. Stáhněte si stručné algoritmy prevence a péče o kůži (nejen) onkologických pacientů. 

Odborné akce

Odborné semináře, webináře, kurzy hojení a velké tuzemské i zahraniční kongresy a konference v oblasti hojení ran jsou důležitou součástí vzdělávání v oboru. Podívejte se, na jakých akcích se Zahojíme prezentovalo nejen účastí ve výstavních prostorách, ale také přednáškami. Podívejte se jaké odborné akce se v oblasti hojení připravují.

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.