Zahojíme spolupracuje

Zahojíme není samo

Zahojíme není ve své snaze posilovat povědomí a šířit informace o problematice hojení u široké veřejnosti samo. Ještě dříve, než v roce 2020 vznikl projekt Zahojíme, který později vedl ke vzniku pacientské organizace, věnovaly se problematice hojení i jiné organizace se svými projekty. Projekty, které měly a mají za cíl oslovovat pacienty a pečující, kteří se potýkají s nehojícími se ranami anebo jsou v riziku jejich vzniku. Je nám velkou ctí s těmito organizacemi a projekty spojit síly a spolupracovat, protože jen společně dokážeme oslovit ty, kteří naší pomoc potřebují a jen společně dosáhneme lepších výsledků v prevenci nehojících se ran. Na této stránce naleznete informace o institucích a aktivitách, se kterými jsme spojili síly.

 

Spolupracující projekty a organizace

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Organizace je samostatným právním subjektem. Základním posláním a účelem zřízení organizace je podpora a rozvoj vzdělávání zejména zdravotnického zaměření prováděním koncepčních, analytických, metodických, organizačních a koordinačních, posuzovacích, expertních činností včetně managementu pedagogických činností, dále plynulé zvyšování způsobilosti a etické úrovně pracovníků ve zdravotnictví.

NCO NZO rovněž realizuje rekvalifikační a vzdělávací akce pro veřejnost. Dále poskytuje odborné konzultace, poskytuje a zprostředkovává informační služby a zapojuje se do národních i mezinárodních projektů v ošetřovatelství.

 

Informace o portálu Dekubity

Mimo výše uvedené NCO NZO rovněž spravuje portál Dekubity.eu. Jedná se o oficiální portál, pod záštitou MZČR, ČSLR a ČAS. Cílem portálu je zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice managementu dekubitů, péči o kůži, prevenci i léčbě dekubitů včetně výběru vhodných krycích materiálů a výživy. Portál je platformou pro poskytování nejnovějších a ověřených poznatků pro možnost zajištění bezpečné a kvalitní péče. Portál je určen pro odborníky v akutní i dlouhodobé lůžkové a ambulantní péči či neformální pečovatele v přirozeném sociálním (domácím) prostředí.

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!