Pacient a rodina

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!

Když už se rána nehojí … 

Nehojící se rána je velkým zásahem do života celé rodiny. Léčba takové rány je velmi komplexní záležitost, na které se podílejí zdravotníci několika profesí, lékař, který léčí přidružené choroby, jež jsou často důvodem, proč se rány špatně hojí, váš praktický lékař, další specializovaní lékaři a sestry. Existují i specializovaná centra po léčbu nehojích se ran, která jsou certifikována Českou společností pro léčbu rány.  Nejdůležitější je však pacient a jeho blízcí, bez spolupráce a pomoci samotného pacienta by nebyla léčba těchto ran úspěšná.

Aby pacient mohl spolupracovat, potřebuje správné informace, proto pro vás připravujeme informace o tom, jak rána vzniká a jaké jsou jednotlivé fáze hojení rány a metody ošetření a léčby nehojící se rány.

 

Nevzdávejte to!

Abyste nevzdávali léčbu vašich nehojících se ran, připravili jsem pro vás spoustu praktických informací. Dozvíte se, kde se rány hojí, na mapě center hojení ran najdete adresy, telefonní čísla a odkazy na weby center, které zíslaly Certifikát kvality České společnosti pro léčbu ran. Najdete zde také rady, jak se na návštěvu takového centra připravit. V knihovně ran  najdete druhy ran a současně ukázky nehojících se ran, které se úspěšně díky spolupráci zdravotníků, pacienta a jeho rodiny podařilo nakonec zahojit.

Protože nezbytnou součástí léčby nehojící se rány je i prožívání člověka, který nehojící se ránou trpí, připravujeme ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem informace o vlivu naší mysli na hojení ran, které zahrnuje zvládání psychické zátěže a stresu, význam opory našich blízkých a také význam pravidelného pohybu. O vlivu výživy se můžete dočíst v části prevence.   V přípravě je platforma na sdílení zkušeností s ostatními pacienty.

Užitečné odkazy pro pacienty a rodiny

Wound Aware

portál upozorňující na problematiku ran (v angličtině)

Dekubity.eu

portál věnovaný problematice proleženin