Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Bře 30, 2024 | Články pro pacienty, Pro odborníky

Vážení návštěvníci stránek Zahojime,

dovolujeme si touto cestou požádat sestry i širokou veřejnost o vyplnění online dotazníku s názvem:

EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Průřezová studie se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester ve vybraných evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na profesní roli sester při poskytování optimální farmakoterapie, implementaci praxe založené na důkazech a optimálního způsobu klinického uvažování v jednotlivých evropských zemích. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

 

Pro potřeby studie byly vytvořeny dva druhy dotazníků:

V případě dotazů k projektu neváhejte využít následujících kontaktů:

Mgr. Jana Heczková, Ph.D.  NuPhaC.cz@gmail.com,

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. dana.dolanova@med.muni.cz.

  Podmínky účasti:

  Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky (dotazník určený sestrám) NEBO všichni občané České republiky starší 18 let (dotazník pro veřejnost). Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 nebo 24 otázek. Jejich zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut.

  Jak dlouho vyplnění trvá? 

  • Zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut.

  Kdy se průzkum uskutečňuje? 

  • Průzkum je prováděn opakovaně jednou ročně po dobu devíti let a v letošním roce jde již o druhý rok sběru dat, který probíhá v období od 15. 3. 2024 do 30. 6. 2024.

  Ochrana soukromí: Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě University of Antwerp (Belgie) a budou využívána pouze pro účely projektu EQUANU. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích University of Antwerp (Belgie). Znění informovaného souhlasu naleznete ZDE.

  Etické schválení: Tento projekt schválila na mezinárodní úrovni Etická komise University of Antwerp, Belgie (referenční číslo – BUN B3002022000104) a na úrovni České republiky Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 2/2023.