Každý rok řešíme v nemocnicích České republiky 71 tisíc nehojících se ran!

U 42 tisíc hospitalizovaných pacientů byla vážná rána způsobena kornatěním tepen

17% diabetiků je ohroženo syndromem diabetické nohy, to je až 150 tisíc pacientů! V roce 2017 byla provedena amputace v 9 980 případech.

Zdroj: ÚZIS

 

Nemocnice v České republice hlásí u svých pacientů 46 tisíc dekubitů ročně, k tomu je nutno připočítat pacienty v domácí péči

Národní registr hospitalizovaných 2017

Proleženiny jsou problémem 4 miliónů evropanů!

Evropský poradní panel pro dekubity

Ročně je vykázáno téměř 36 tisíc záznamů související s nehojící se ránou jako hlavní hospitalizační diagnózou a téměř 35 tisíc hospitalizací ročně, kde je nehojící se rána vedlejší diagnózou.

Národní registr hospitalizovaných 2017

 

Prevence

I malá rána může být velkou komplikací!

Pacient a rodina

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně! 

Informace pro odborníky

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.

O nehojících se ranách

Kdo je v riziku?

Předčasně narozené děti

Lidé se sníženou pohyblivostí

Staří a chronicky nemocní

Více informací

Lidé s diabetem, nedostatečným prokrvením končetin, kornatěním tepen.

Lidé na vozíčku

Onkologičtí pacienti

Obézní lidé

Lidé po operacích a úrazech

O jaké rány se jedná?

Ischemický defekt

Důsledek nedostatečného prokrvení končetin.

Více informací

U pacientů s nedostatečným prokrvením dolních končetin (Ischemická choroba dolních končetin), jež je způsobena aterosklerózou (kornatění tepen), dochází v důsledku poranění ke vzniku nehojící se rány.

Diabetická noha

Postižení dolní končetiny od kotníku dolů v důsledku diabetu.

Více informací

Nehojící se praskliny či odřeniny na dolních končetinách (palec, pata, ploska nohy) v důsledku diabetu, neuropatie nebo nedokrvení dolních končetin. Častý je výskyt infekce, diabetických vředů a destrukce hlubokých tkání. Více informací na stránce Diabetická noha.

Dekubity

Proleženiny a prosezeniny způsobené dlouhodobým tlakem. 

Více informací

Tlakové vředy způsobené dlouhodobých upoutáním na lůžko nebo vozík.

Bércové vředy

Poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem.

Více informací

Poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem. Bércové vředy jsou následkem křečových žil nebo ischémie.  

Maligní rány

Rány, které provází nádorová onemocnění.

Více informací

Jako maligní rány označujeme rány, které vznikly v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru.  Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, nebo metastázující tumor. Více informací na stránce Maligních a onkologické rány.

Pooperační rána

Vznikají  v důsledku komplikovaného hojení po operaci.

Více informací

Nehojící se pooperační rány vznikají v důsledku komplikovaného hojení po operaci, nejčastější příčinou bývá infekce v pooperační ráně.  

Jak poznáte problém?

Barva a teplota

Kůže je červená, horká, bolí a svědí.

Sekrece z rány

Z rány vytéká tekutina.

Zápach

Rána nepříjemně zapáchá.

Zpomalené hojení

Rána se nehojí několik týdnů.

Novinky pro pacienty

Průzkum dekubity

13. 12. 2020. Prosíme laiky o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zhodnotit úroveň znalostí a proces informování laické veřejnosti ze strany zdravotnických pracovníků o problematice proleženin. 

Vyplnit

STOP dekubitům!

23. 10. 2020. Pomozte zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky dekubitů, které trápí 4 000 000 Evropanů. 

Více informací

Výsledky průzkumu

22. 6. 2020. Otevřené rány, skryté trápení, otevřená komunikace – Výsledky průzkumu mezi pacienty.

Více informací

Tisková zpráva

22. 6. 2020. Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Více informací

Průzkum

29. 5. 2020. Prosíme pacienty o sdílení zkušeností s léčbou chronických ran. 10 otázek o Vaší ráně.

Více informací

Desatero péče

2. 4. 2020. Desatero bezpečné péče pacienta s chronickou ránou pro aktuální období pandemie.

Více informací

Onkologické rány

30. 3. 2020. Nová stránka o maligních a onkologických ranách. 

Více informací

Vliv mysli na hojení

19. 2. 2020. Rozhovor s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem na konferenci PragueOnco 2020 o vlivu psychiky na hojení ran. 

Více informací

Vliv výživy na hojení

28. 1. 2020. Správná výživa hraje zásadní roli v procesu hojení. Text od výživového specialisty Ing. Petra Havlíčka.

Více informací

Drobné rány

23. 1. 2020. I malá rána může být velkou komplikací! Podívejte se, jak správně pečovat i o drobná poranění.

Více informací

Novinky pro odborníky

Stop dekubitům 19.11. 2020

23. 10. 2020. Připojte se ke každoroční celoevropské osvětové akci STOP DEKUBITŮM  a pomáhejte šířit povědomí a sdílejte zkušenosti o prevenci a léčbě proleženin a prosezenin. 

Více informací

Základní kurz hojení

18. 9. 2020. Ve spolupráci s Elektronickou univerzitou EUNI spouštíme e-larningový kurz Hojení ran pro lékaře, sestry bez specializace na hojení, lékárníky a farmaceutické asistenty.

Více informací

Tisková zpráva

22. 6. 2020. Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Více informací

EPUAP 2021, Praha

3.6. 2020: 22. výroční konference EPUAP v Praze byla přesunuta na 18. – 20. října 2021! Letos se koná pouze virtuální meeting a to 24. září 2020.  Navštivte aktualizovanou stránku konference!

Více informací

Poškození kůže způsobené OOP

Stáhněte si český překlad dokumentu Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami.  

Ke stažení

XVIII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí

29.2. 2020: Přípravili jsme pro vás reportáž z kongresu na téma “Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů”, který proběhl 23.-24.1. 2020. 

Více informací

Zajímavé odkazy

Kde se rány hojí?

Prohlédněte si seznam specializovaných center na hojení ran.

Drobné rány

Proč a jak léčit drobné rány u rizikových pacientů?

Základní kurz léčby ran

E-learningový kurz EUNI pro lékaře, sestry, lékárníky a farmaceutické asistenty.

Dialog Jessenius

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius a informace o ní.