Každý rok řešíme v nemocnicích České republiky 71 tisíc nehojících se ran!

U 42 tisíc hospitalizovaných pacientů byla vážná rána způsobena kornatěním tepen

17% diabetiků je ohroženo syndromem diabetické nohy, to je až 150 tisíc pacientů! V roce 2017 byla provedena amputace v 9 980 případech.

Zdroj: ÚZIS

 

Nemocnice v České republice hlásí u svých pacientů 46 tisíc dekubitů ročně, k tomu je nutno připočítat pacienty v domácí péči

Národní registr hospitalizovaných 2017

Proleženiny jsou problémem 4 miliónů evropanů!

Evropský poradní panel pro dekubity

Ročně je vykázáno téměř 36 tisíc záznamů související s nehojící se ránou jako hlavní hospitalizační diagnózou a téměř 35 tisíc hospitalizací ročně, kde je nehojící se rána vedlejší diagnózou.

Národní registr hospitalizovaných 2017

 

Prevence

I malá rána může být velkou komplikací!

Pacient a rodina

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně! 

Informace pro odborníky

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.

O nehojících se ranách

Kdo je v riziku?

Předčasně narozené děti

Lidé se sníženou pohyblivostí

Staří a chronicky nemocní

Více informací

Lidé s diabetem, nedostatečným prokrvením končetin, kornatěním tepen.

Lidé na vozíčku

Onkologičtí pacienti

Obézní lidé

Lidé po operacích a úrazech

O jaké rány se jedná?

Ischemický defekt

Důsledek nedostatečného prokrvení končetin.

Více informací

U pacientů s nedostatečným prokrvením dolních končetin (Ischemická choroba dolních končetin), jež je způsobena aterosklerózou (kornatění tepen), dochází v důsledku poranění ke vzniku nehojící se rány.

Diabetická noha

Postižení dolní končetiny od kotníku dolů v důsledku diabetu.

Více informací

Nehojící se praskliny či odřeniny na dolních končetinách (palec, pata, ploska nohy) v důsledku diabetu, neuropatie nebo nedokrvení dolních končetin. Častý je výskyt infekce, diabetických vředů a destrukce hlubokých tkání. Více informací na stránce Diabetická noha.

Dekubity

Proleženiny a prosezeniny způsobené dlouhodobým tlakem. 

Více informací

Tlakové vředy způsobené dlouhodobých upoutáním na lůžko nebo vozík.

Bércové vředy

Poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem.

Více informací

Poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem. Bércové vředy jsou následkem křečových žil nebo ischémie.  

Maligní rány

Rány, které provází nádorová onemocnění.

Více informací

Jako maligní rány označujeme rány, které vznikly v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru.  Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, nebo metastázující tumor. Více informací na stránce Maligních a onkologické rány.

Pooperační rána

Vznikají  v důsledku komplikovaného hojení po operaci.

Více informací

Nehojící se pooperační rány vznikají v důsledku komplikovaného hojení po operaci, nejčastější příčinou bývá infekce v pooperační ráně.  

Jak poznáte problém?

Barva a teplota

Kůže je červená, horká, bolí a svědí.

Sekrece z rány

Z rány vytéká tekutina.

Zápach

Rána nepříjemně zapáchá.

Zpomalené hojení

Rána se nehojí několik týdnů.

Novinky pro pacienty

Příspěvek na ZP

Pro pojištěnce, kteří podstoupili (podstupují) léčbu onkologického onemocnění radiační terapií, je určen nový příspěvek VZP na zdravotnické prostředky.

Více informací

Průzkum dekubity

13. 12. 2020. Prosíme laiky o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zhodnotit úroveň znalostí a proces informování laické veřejnosti ze strany zdravotnických pracovníků o problematice proleženin. 

Vyplnit

STOP dekubitům!

23. 10. 2020. Pomozte zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky dekubitů, které trápí 4 000 000 Evropanů. 

Více informací

Výsledky průzkumu

22. 6. 2020. Otevřené rány, skryté trápení, otevřená komunikace – Výsledky průzkumu mezi pacienty.

Více informací

Tisková zpráva

22. 6. 2020. Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Více informací

Průzkum

29. 5. 2020. Prosíme pacienty o sdílení zkušeností s léčbou chronických ran. 10 otázek o Vaší ráně.

Více informací

Desatero péče

2. 4. 2020. Desatero bezpečné péče pacienta s chronickou ránou pro aktuální období pandemie.

Více informací

Onkologické rány

30. 3. 2020. Nová stránka o maligních a onkologických ranách. 

Více informací

Vliv mysli na hojení

19. 2. 2020. Rozhovor s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem na konferenci PragueOnco 2020 o vlivu psychiky na hojení ran. 

Více informací

Vliv výživy na hojení

28. 1. 2020. Správná výživa hraje zásadní roli v procesu hojení. Text od výživového specialisty Ing. Petra Havlíčka.

Více informací

Drobné rány

23. 1. 2020. I malá rána může být velkou komplikací! Podívejte se, jak správně pečovat i o drobná poranění.

Více informací

Novinky pro odborníky

Novinky v hojení ran – webináře ČSLR

19. 1. 2021. Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto letošní konference připravila čtyři webináře pod společným názvem “Novinky v hojení ran”. Webináře se konají 22.1., 29.1., 5.2. a 12. 2. 2021. Registrujte se již dnes!   

Více informací

Stop dekubitům 19.11. 2020

23. 10. 2020. Připojte se ke každoroční celoevropské osvětové akci STOP DEKUBITŮM  a pomáhejte šířit povědomí a sdílejte zkušenosti o prevenci a léčbě proleženin a prosezenin. 

Více informací

Základní kurz hojení

18. 9. 2020. Ve spolupráci s Elektronickou univerzitou EUNI spouštíme e-larningový kurz Hojení ran pro lékaře, sestry bez specializace na hojení, lékárníky a farmaceutické asistenty.

Více informací

Tisková zpráva

22. 6. 2020. Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Více informací

EPUAP 2021, Praha

3.6. 2020: 22. výroční konference EPUAP v Praze byla přesunuta na 18. – 20. října 2021! Letos se koná pouze virtuální meeting a to 24. září 2020.  Navštivte aktualizovanou stránku konference!

Více informací

Poškození kůže způsobené OOP

Stáhněte si český překlad dokumentu Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami.  

Ke stažení

Zajímavé odkazy

Kde se rány hojí?

Prohlédněte si seznam specializovaných center na hojení ran.

Drobné rány

Proč a jak léčit drobné rány u rizikových pacientů?

Základní kurz léčby ran

E-learningový kurz EUNI pro lékaře, sestry, lékárníky a farmaceutické asistenty.

Dialog Jessenius

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius a informace o ní.