Vliv naší mysli na hojení ran – rozhovor

Úno 19, 2020 | Články pro pacienty

Jak funguje naše mysl

Čím dál zřetelněji se ukazuje, že součástí hojení ran jsou i faktory psychologické (tedy naše mysl).

PhDr. Ing. Martina Pospíchala z Katedry psychologie Univerzity Karlovy jsme se na konferenci PragueOnco zeptali, jaký má vliv psychika pacienta na hojení a zahojení komplikované rány.

Navštivte novou stránku Vliv naší mysli na hojení ran od psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala

Léčba dlouhodobě se nehojících ran vyžaduje komplexní přístup. Čím dál zřetelněji se ukazuje, že jeho nezbytnou součástí jsou i faktory psychologické (tedy naše mysl). Vedle nezbytné léčby těla je důležité nezapomínat také na prožívání člověka, který nehojící se ránou trpí, jak ukazuje i tento příběh: