Druhy nehojících se ran

Každá rána je jiná, tak jako každý pacient je jiný 

Nehojící se rány jsou problémem, který zasahuje do mnoha oborů medicíny a ovlivňuje léčebné výsledky řady diagnóz.  Přestože každá rána je jiná, tak jako každý pacient je jiný, lze nehojící se a chronické rány rozdělit do skupin podle příčiny vzniku. Každá z těchto skupin vyžaduje trochu jiný přístup k léčbě i prevenci. Proto se vám budeme postupně snažit nabídnout specializované stránky s informacemi k jednotlivým druhům ran. Najdete zde nejen původní informace vytvořené pro web Zahojíme.cz, ale i odkazy na zdroje, které obsahují užitečné informace o daném druhu rány.  

MUDr. Jan Stryja, Ph.D. o důležitosti spolupráce pacienta v procesu hojení.

Ischemické defekty

Jak vzniká: Důsledkem nedostatečného prokrvení dolních končetin (Ischemická choroba dolních končetin), jež je způsobena kornatěním tepen (ateroskleróza končetinových tepen).

Kolika lidí se týká: U 42 tisíc hospitalizovaných pacientů byla vážná rána způsobena kornatěním tepen. K tomu musíme připočítat lidi, kteří neprošli statistikou nemocnic. (zdroj: Národní registr hospitalizovaných 2017)

Syndrom diabetické nohy

Jak vzniká: Nehojící se praskliny či odřeniny na dolních končetinách (palec, pata, ploska nohy) v důsledku diabetu, neuropatie nebo nedokrvení dolních končetin. Častý je výskyt infekce, diabetických vředů a destrukce hlubokých tkání.

Kolika lidí se týká: Syndromem diabetické nohy je ohroženo 17% diabetiků, to je až 150 tisíc pacientů! V roce 2016 bylo hlášeno přes 41 tisíc nemocných a u skoro 10 tisíc pacientů vedlo onemocnění až k amputaci končetiny (Zdroj: ÚZIS 2016).

Dekubity

Jak vzniká: Proleženiny a prosezeniny způsobené dlouhodobým tlakem, například upoutáním na lůžko nebo vozík.

Kolika lidí se týká: Nemocnice v České republice hlásí u svých pacientů 46 tisíc dekubitů ročně, k tomu je nutno připočítat pacienty v domácí péči! (Zdroj: Národní registr hospitalizovaných 2017)

Péče o pokožku: na Zahojime.cz

Bércové vředy

Jak vzniká: Bércový vřed vzniká v důsledku chronické žilní nedostatečnosti (žilní vředy) nebo ischemizací tkáně (arteriální defekt). Jedná se o poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem, často je to následek tzv. křečových žil (varixy, žilní městky dolních končetin), kdy dochází k otevření křečové žíly na povrch kůže.

Kolika lidí se týká: Statistiky nemocnic v ČR hlásí jako hlavní nebo vedlejší diagnózu přes 6 tisíc varixů a varixů s vředem a zánětem ročně.  (Zdroj: Národní registr hospitalizovaných 2017)

Pooperační a poúrazové rány

Jak vzniká: Nehojící se pooperační a poúrazové rány vznikají v důsledku komplikovaného hojení po operaci nebo úrazu. Nejčastější příčinou bývá infekce v pooperační nebo poúrazové ráně.

Kolika lidí se týká: V roce 2017 byla provedena operace v průběhu 669 tisíc hospitalizací.  Necelých 90 tisíc pacientů bylo hospitalizováno pro úraz. Necelých 15 tisíc pacientů potřebovalo po propuštění domácí ošetřovatelskou péči.(Zdroj: Národní registr hospitalizovaných 2017)

Maligní a onkologické rány

Jak vzniká: Vznikají v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru. Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání,  metastázující tumor nebo léčba samotná, například ozařování.

Kolika lidí se týká: Není přesně známo, například Masarykův onkologický ústav Brno, měl v roce 2015 celkem 695 pacientů s řešením komplikované rány různé etiologie. (Zdroj: NIS MOÚ, Linkos, BOD 2016)

Péče o pokožku při ozařování: na Zahojime.cz

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!