Organizace péče o nehojící se rány 

Multidisciplinární charakter „wound managementu“ 

Hojení ran (wound management) je mutidisciplinární oblastí, která vyžaduje komplexní a také koordinovaný přístup různých odborníků. Součástí “wound managementu” je na prvním místě pacient sám a blízcí, kteří o něj pečují. Do multidisciplinárního týmu dále patří všeobecní lékaři a lékaři řady odborností (chirurgové, dermatologové, internisté, geriatři, podiatři a diabetologové), nedílnou součástí péče o ránu jsou sestry se zvláštní odbornou způsobilostí zaměřenou na péči o rány, všeobecné sestry a také pracovníci domácí zdravotní péče. Nutnost koordinace a spolupráce takového množství odborníků z různých oblastí dělá z “wound managementu” jednu z nejkomplexnějších a organizačně nejsložitějších oblastí medicíny a systému zdravotnictví a je výzvou pro odborné společnosti po celém světě. 

V této části webu budeme přinášet informace o organizaci péče o rány ve světě i v tuzemsku.   

 

Česká společnost pro léčbu rány podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o pacienty s chronickými ránami. Cílem je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť pracovišť, která poskytují kvalitní péči o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami. Od roku 2007 proto uděluje komise kvality pracovištím, která vyhoví podmínkám stanoveným výborem ČSLR, Garanci kvality poskytované péče.

Zdroj: www.cslr.cz

Informace o garanci kvality ČSLR  

Seznam držitelů certifikátu kvality

Pravidelně aktualizovaný seznam držitelů certifikátů kvality České společnosti pro léčbu rány  najdete na webu společnosti. Nejnovější verze je platná k 31. 1. 2021 (pdf).

Kritéria pro udělení

Kritéria, která musí pracoviště splňovat jsou uvedena v dokumentu „Deklarace poskytování komplexní péče pro pacienty s chronickou a komplikovanou ránou a Žádost o Garanci kvality Českou společností pro léčbu rány“ (pdf).

Další informace

Další informace o Certifikátu kvality péče ČSLR najdete na webu Společnosti. (www.cslr.cz)

Centra hojení ran s Garancí kvality České společnosti pro léčbu rány

DiaPodi care, ambulance hojení ran

Pracoviště: DiaPodi care, ambulance hojení ran
Adresa ambulance: Poliklinika Soběslav 1. patro, Petra Voka 159/I, 392 01  Soběslav
Sídlo: Dukelská 642, 391 02  Sezimovo Ústí
Telefon k objenání do ambulance hojení ran: + 420 733 710 310
Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 25. 5. 2022. 

Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku

Pracoviště: Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku
Adresa: Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 801 266
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 2.3.2022. 

Fakultní nemocnice Olomouc

Pracoviště: II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie FN Olomouc. Poradna pro chronické rány
Adresa: I.P.Pavlova 6, Olomouc
Telefon: 588 445 805
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 1. 2023.

Salvatella s.r.o.

Pracoviště: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.,  Chirurgická, cévní a podiatrická ambulance
Adresa: Staroměstská 280, Třinec
Telefon: +420 558 332 092 (objednávky a informace pro pacienty)
E-mail: ambulance@salvatella.cz
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2024.

Vojenská nemocnice Olomouc

Pracoviště: Centrum pro hojení ran Kožní oddělení Vojenská nemocnice
Adresa: Sušilovo náměstí 5, Olomouc
Telefon: 973 407 056
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 28. 1. 2023.

 

Fakultní nemocnice U svaté Anny

Pracoviště: I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
Adresa: Pekařská 53, Brno
Telefon: 543 182 441
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2021

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.

Pracoviště: Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Hana Pekárková
Adresa: Pražská třída 231/184, Hradec Králové
Telefon: 603 220 240
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do do 28. 1. 2023.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno a Fakultní nemocnice Brno

Pracoviště: Dermatovenerologické oddělení LF MU Brno FN Brno
Adresa: Jihlavská 20, Brno
Telefon: 532 233 381
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 1. 2023.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Pracoviště: Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, Pardubice
Telefon: 466 019 103
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2023.

Interní oddělení Strahov

Pracoviště: Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov
Adresa: Šermířská 5, Praha 6
Telefon: 606 054 597
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Pracoviště: II. chirurgická ambulance, Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Adresa: Čáslavská 1176, Bohumín
Telefon596 096 896
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 13. 1. 2022.

Domov u fontány Přelouč

Pracoviště: Zdravotní oddělení Domova u fontány Přelouč
Adresa: Libušina 1060, Přelouč
Telefon: 466 959 166
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 3. 12. 2021.

Nemocnice Jihlava

Pracoviště: Ambulance hojení chronických ran, Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
Adresa: Vrchlického 59, Jihlava
Telefon: 567 157 276
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Komplexní péče o klienty s chronickými a komplikovanými ránami, II. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
Telefon: 377 40 2736
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 15. 5. 2021.

Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž

Pracoviště: Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž
Adresa: Malý Val 1553/2, Kroměříž
Telefon: 573 353 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 1. 11. 2020.

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.

Pracoviště: Ambulance hojení ran při Poradně pro léčbu bolesti ARO, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.
Adresa: Duchcovská 53, Teplice
Telefon: 417 519 409
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 2. 3. 2022.

Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice

Pracoviště: Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice
Adresa: U Stavisek 65, Ostrava-Radvanice
Telefon:  595 222 604
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 1. 2022.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Pracoviště: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Adresa: Paseka 145
Telefon: 585 007 999
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 13. 1. 2022.

Nemocnice Třebíč

Pracoviště: Kožní oddělení Nemocnice Třebíč
Adresa: Purkyňovo náměstí 2, Třebíč
Telefon: 568 809 613
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 1. 2020.

Nemocnice Český Těšín a.s.

Pracoviště: Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín a.s.
Adresa: Ostravská 783, Český Těšín
Telefon: 558 769 237
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 5. 2022.

Komplexní domácí péče s.r.o.

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o., Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice
Telefon: 466 959 022
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Nemocnice Sokolov

Pracoviště: Centrum hojení ran – chirurgické odd, Nemocnice Sokolov
Adresa: Slovenská 545, Sokolov
Telefon: 352 520 169
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 1. 7. 2021.

Fakultní nemocnice Ostrava

Pracoviště: Kožní ambulance – Ambulance chronických ran, Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba
Telefon: 597 373 074
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021. 

Nemocnice Havlíčkův Brod

Pracoviště: Ambulance hojení ran a chronických defektů, Nemocnice Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 582
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2023.

Kroměřížská nemocnice a.s. - 4 oddělení

Pracoviště: Chirurgické oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 343
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 3. 12. 2021.

Pracoviště: Interní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 301
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 13. 1. 2022.

Pracoviště: Oddělení ošetřovatelské péče, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 1. 7. 2021.

Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

GERMED s.r.o.

Pracoviště: GERMED s.r.o., MUDr. Hana Poláková
Adresa: Náměstí J. Pernera 217, Pardubice
Telefon: 972 322 542
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 9. 2021.

Komplexní domácí péče s.r.o.

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o.
Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
Telefon: 605 590 200
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Ambulance pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.

Pracoviště: Ambulanci pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.
Adresa: Hraniční 955, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 818 432
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 6. 2022

Centra hojení ran s Garancí kvality ČSLR

Existuje řada pracovišť s označením „centrum hojení ran“.  Na této stránce najdete v mapě pouze ta pracoviště, která získala Certifikát kvality České společnosti pro léčbu ran. Tato pracoviště plní výborem České společnosti pro léčbu ran stanovená odborná kritéria komplexních služeb o klienty s obtížně se hojícími ránami a proto získala garanci kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran. 

Na mapě najdete telefonní čísla a odkazy na centra. 

Podiatrické ambulance

Česká diabetologická společnost ČLS J.E.P. zveřejňuje na svých stránkách seznam podiatrických ambulancí.

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.