Organizace péče o nehojící se rány 

Multidisciplinární charakter „wound managementu“ 

Hojení ran (wound management) je mutidisciplinární oblastí, která vyžaduje komplexní a také koordinovaný přístup různých odborníků. Součástí “wound managementu” je na prvním místě pacient sám a blízcí, kteří o něj pečují. Do multidisciplinárního týmu dále patří všeobecní lékaři a lékaři řady odborností (chirurgové, dermatologové, internisté, geriatři, podiatři a diabetologové), nedílnou součástí péče o ránu jsou sestry se zvláštní odbornou způsobilostí zaměřenou na péči o rány, všeobecné sestry a také pracovníci domácí zdravotní péče. Nutnost koordinace a spolupráce takového množství odborníků z různých oblastí dělá z “wound managementu” jednu z nejkomplexnějších a organizačně nejsložitějších oblastí medicíny a systému zdravotnictví a je výzvou pro odborné společnosti po celém světě. 

V této části webu budeme přinášet informace o organizaci péče o rány ve světě i v tuzemsku.   

 

Česká společnost pro léčbu rány podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o pacienty s chronickými ránami. Cílem je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť pracovišť, která poskytují kvalitní péči o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami. Od roku 2007 proto uděluje komise kvality pracovištím, která vyhoví podmínkám stanoveným výborem ČSLR, Garanci kvality poskytované péče.

Zdroj: www.cslr.cz

Informace o garanci kvality ČSLR  

Seznam držitelů certifikátu kvality

Pravidelně aktualizovaný seznam držitelů certifikátů kvality České společnosti pro léčbu rány  najdete na webu společnosti. Nejnovější verze je platná k 31. 3. 2023 (pdf).

Kritéria pro udělení

Kritéria, která musí pracoviště splňovat jsou uvedena v dokumentu „Deklarace poskytování komplexní péče pro pacienty s chronickou a komplikovanou ránou a Žádost o Garanci kvality Českou společností pro léčbu rány“ (pdf).

Další informace

Další informace o Certifikátu kvality péče ČSLR najdete na webu Společnosti. (www.cslr.cz)

Centra hojení ran s Garancí kvality České společnosti pro léčbu rány

DiaPodi care, ambulance hojení ran a podiatrická ambulance

Pracoviště: DiaPodi care, ambulance hojení ran
Adresa ambulance: Poliklinika Soběslav 1. patro, Petra Voka 159/I, 392 01  Soběslav
Sídlo: Dukelská 642, 391 02  Sezimovo Ústí
Telefon k objenání do ambulance hojení ran: + 420 733 710 310
Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do do 29. 4. 2024. 

Pracoviště: Podiatrická ambulance
DiaPodicare s.r.o.

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do do 30. 10. 2024.

Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku

Pracoviště: Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku
Adresa: Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 801 266
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 25. 1. 2024. 

Fakultní nemocnice Olomouc - Poradna pro chronické rány

Pracoviště: II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie FN Olomouc. Poradna pro chronické rány
Adresa: Zdravotní 248/7, Olomouc
Telefon: 588 445 805
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Fakultní nemocnice Olomouc - Diabetologická ambulance

Pracoviště: Diabetologická ambulance
II. interní klinika FN Olomouc.
Adresa: Zdravotní 248/7, Olomouc
Telefon: 588 445 805
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Salvatella s.r.o.

Pracoviště: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.,  Chirurgická, cévní a podiatrická ambulance
Adresa: Staroměstská 280, Třinec
Telefon: +420 558 332 092 (objednávky a informace pro pacienty)
E-mail: ambulance@salvatella.cz
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2024.

Ambulance hojení ran Vojenská Nemocnice, Brno

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Vojenská Nemocnice
Adresa: Zábrdovická 3
636 00 Brno
Telefon: 973 445 517
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 30. 11. 2023

 

Fakultní nemocnice U svaté Anny

Pracoviště: I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
Adresa: Pekařská 53, Brno
Telefon: 543 182 441
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 7. 4. 2023

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové

Pracoviště: Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Hana Pekárková
Adresa: Pražská třída 231/184, Hradec Králové
Telefon: 603 220 240
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno a Fakultní nemocnice Brno

Pracoviště: Dermatovenerologické oddělení LF MU Brno FN Brno
Adresa: Jihlavská 20, Brno
Telefon: 532 233 381
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2023.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Pracoviště: Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, Pardubice
Telefon: 466 019 103
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2024.

Interní oddělení Strahov

Pracoviště: Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov
Adresa: Šermířská 5, Praha 6
Telefon: 606 054 597
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Pracoviště: II. chirurgická ambulance, Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Adresa: Čáslavská 1176, Bohumín
Telefon596 096 896
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2025.

Domov u fontány Přelouč

Pracoviště: Zdravotní oddělení Domova u fontány Přelouč
Adresa: Libušina 1060, Přelouč
Telefon: 466 959 166
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Nemocnice Jihlava

Pracoviště: Ambulance hojení chronických ran, Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
Adresa: Vrchlického 59, Jihlava
Telefon: 567 157 276
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Flebologická ambulance
Dermatovenerologická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
Telefon: 377 40 2736
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Diabetologická ambulance  II. interní klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
Telefon: 377 40 2736
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 4. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Podiatrická ambulance I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Telefon: 377 103 514
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž

Pracoviště: Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž
Adresa: Malý Val 1553/2, Kroměříž
Telefon: 573 353 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 4. 2024.

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.

Pracoviště: Ambulance hojení ran při Poradně pro léčbu bolesti ARO, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.
Adresa: Duchcovská 53, Teplice
Telefon: 417 519 409
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 2. 3. 2022.

Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice

Pracoviště: Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice
Adresa: U Stavisek 65, Ostrava-Radvanice
Telefon:  595 222 604
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do do 31.12. 2023.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Pracoviště: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Adresa: Paseka 145
Telefon: 585 007 999
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 3. 2024.

Nemocnice Třebíč

Pracoviště: Kožní oddělení Nemocnice Třebíč
Adresa: Purkyňovo náměstí 2, Třebíč
Telefon: 568 809 613
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025.

Nemocnice Český Těšín a.s.

Pracoviště: Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín a.s.
Adresa: Ostravská 783, Český Těšín
Telefon: 558 769 237
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 7. 2024

Komplexní domácí péče s.r.o. Pardubice

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o., Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice
Telefon: 466 959 022
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Nemocnice Sokolov

Pracoviště: Centrum hojení ran – chirurgické odd, Nemocnice Sokolov
Adresa: Slovenská 545, Sokolov
Telefon: 352 520 169
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Fakultní nemocnice Ostrava

Pracoviště: Kožní ambulance – Ambulance chronických ran, Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba
Telefon: 597 373 074
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 3. 2024.

Nemocnice Havlíčkův Brod

Pracoviště: Ambulance hojení ran a chronických defektů, Nemocnice Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 582
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 19. 1. 2025.

Kroměřížská nemocnice a.s. - 4 oddělení

Pracoviště: Chirurgické oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 343
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Pracoviště: Interní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 301
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Pracoviště: Oddělení ošetřovatelské péče, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

GERMED s.r.o.

Pracoviště: GERMED s.r.o., MUDr. Hana Poláková
Adresa: Náměstí J. Pernera 217, Pardubice
Telefon: 972 322 542
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 8. 2023.

Komplexní domácí péče s.r.o. Pardubice

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o.
Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
Telefon: 605 590 200
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Ambulance pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.

Pracoviště: Ambulanci pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.
Adresa: Hraniční 955, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 818 432
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2024.

Chirurgické oddělení Městské nemocnice Čáslav

Pracoviště: Poradna chronických ran
Městská nemocnice Čáslav
Adresa: Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav
Telefon: +420 327 305 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025

Ambulance hojení ran a chronických defektů Nemocnice Havlíčkův Brod

Pracoviště: Ambulance hojení ran a chronických defektů Nemocnice Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 582
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025

Ambulance hojení ran Roudnice nad Labem

Pracoviště: Ambulance hojení ran Roudnice nad Labem
Adresa: Alej 17. listopadu 1101
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 858 215, 416 858 465
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025

Ambulance chronických ran Nemocnice Pelhřimov p.o.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Pelhřimov p.o.
Adresa: Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Telefon: +420 565 355 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do do 31. 12. 2025

Chirurgická klinika 2. LF UK a UVN Praha

Pracoviště: Chirurgická klinika
2. LF UK a UVN Praha, Chirurgická ambulance 
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Telefon: 973 202 913
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

Pracoviště: Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do o 31. 5. 2024.

DermAngio s.r.o.

Pracoviště: DermAngio s.r.o.
Adresa: Jamborova 22
615 00 Brno
Telefon: 548 531 690

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 7. 2023

Ambulance chronických ran Nemocnice Nové Město na Moravě

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Adresa: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 801 243

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 7. 2023

TreMed s.r.o.

Pracoviště: TreMed s.r.o.
Adresa: Vltavínská 1289/10
674 01 Třebíč
Telefon: +420 704 619 770, +420 568 808 328

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31.10. 2023

Centrum léčby chronických ran Alfa-dermatologie s.r.o. Ostrava

Pracoviště: Centrum léčby chronických ran Alfa-dermatologie s.r.o.
Adresa: Lumírova 639/2
700 30 Ostrava
Telefon: +420 596 752 401

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2025

Ambulance hojení ran Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka
Adresa: Budínova 2, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 26608 2699

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2023

Centrum hojení ran Nemocnice Kadaň

Pracoviště: Centrum hojení ran
Nemocnice Kadaň
Adresa: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Telefon: +420 474 944 237 , +420 702 122 267

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 7. 2024.

Chirurgie Oldřich Fiala s.r.o

Pracoviště: Chirurgie Oldřich Fiala s.r.o
Adresa: 3. května 421, 513 01 Semily
Telefon: +420 484 350 879

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 8. 2023

Poradna pro chronické a nehojící se rány Stodská nemocnice, a.s.

Pracoviště: Poradna pro chronické a nehojící se rány Stodská nemocnice, a.s. Chirurgické oddělení – ambulance
Adresa: Hradecká 600, 333 01 Stod
Telefon: +420 377 193 563

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025

Ambulance chronických ran Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav p.o.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav p.o.
Adresa: U nemocnice 1/3066
690 74 Břeclav
Telefon: +420 519 315 414; 448

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024

Oddělení dermatovenerologie Krajská nemocnice Liberec a.s.

Pracoviště: Poradna chirurgie – chronické rány
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Adresa: Husova 641
460 01 Liberec
Telefon: +420 485 312 841

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025

Ambulance hojení chronických ran Chrudimská nemocnice

Pracoviště: Ambulance hojení chronických ran Chirurgické oddělení, Chrudimská nemocnice
Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Adresa: Václavská 570, 537 01 Chrudim
Telefon: +420 469 653 083

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

FARMED s.r.o

Pracoviště: FARMED s.r.o.
Ordinace dermatovenerologie
Adresa: Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 284 827 111, 739 579 689 

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025.

Ambulance hojení ran ON Kolín a.s.

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Centrum vaskulárních intervencí
ON Kolín a.s.
Adresa: Žižkova 146, 280 02 Kolín
Telefon: +420 321 756 601, 321 756 602

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2023.

PH-Chirclinicum s.r.o

Pracoviště: PH-Chirclinicum s.r.o
Adresa: Komenského 758/11
750 02 Přerov
Telefon: +420581 110 109

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2023.

Ambulance nehojících se ran Nemocnice České Budějovice a.s.

Pracoviště: Ambulance nehojících se ran – chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice a.s.
Adresa: Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 874 124

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 1. 2024.

Chirurgická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o.

Pracoviště: Chirurgická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o.
Adresa: Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice
Telefon: +420 516 491 248

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Ambulance pro léčbu chronických ran Benešov

Pracoviště: Ambulance pro léčbu chronických ran Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Adresa: Máchova 400
256 01 Benešov
Telefon: +420 317 756 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 1. 2024.

Ambulance chronických ran Nemocnice Šumperk a.s.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Šumperk a.s.
Adresa: Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
Telefon: +420 607 617 953, 607 059 946

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 19. 1. 2024.

Chirurgická ambulance hojení ran Fakultní nemocnice v Motole

Pracoviště: Chirurgická ambulance hojení ran III. chirurgická klinika 1. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 438 070 – 74

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

I. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Motol, 1. LF UK

Pracoviště: I. Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Motol, 1. LF UK
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 433 925

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025 .

Centrum hojení chronických ran EUC Klinika Plzeň s.r.o.

Pracoviště: Centrum hojení chronických ran EUC Klinika Plzeň s.r.o.
Adresa: Denisovo nábřeží 1000/4
301 00 Plzeň
Telefon:  +420 378 218 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do o 30. 11. 2024.

Poradna chronických a komplikovaných ran Nemocnice Strakonice

Pracoviště: Poradna chronických a komplikovaných ran. Ambulance chirurgie
Nemocnice Strakonice a.s.
Adresa: Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Telefon:  +420 383 31 4223

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Kožní oddělení Vojenská nemocnice Olomouc

Pracoviště: Kožní oddělení
Vojenská nemocnice Olomouc
Adresa: Sušilovo náměstí 5
772 00 Olomouc
Telefon:  +420 973 407 056

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Vratimov/Moravská Ostrava

Pracoviště: MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Ambulance diabetologie a podiatrie
Adresa: Bieblova 2, Moravská Ostrava (dříve Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov)
Telefon:  +420 777 87 44 67 

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 8. 2024.

Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha

Pracoviště: Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha
Adresa: U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Telefon:  +420 973 203 306

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2024.

Proderma s.r.o., Bruntál

Pracoviště: Proderma s.r.o.
Adresa: Sladovnická 1995/4
792 01 Bruntál
Telefon:  +420 554 711 482

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

ONP – Centrum hojení ran

Pracoviště: ONP – Centrum hojení ran, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most o.z.
Adresa: J. Žižky 1304
434 01 Most
Telefon:  +420 476 449 120, doporučení nutné

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

PH Chirclinicum s.r.o.

Pracoviště: PH Chirclinicum s.r.o.
Adresa: Komenského 758/11
750 02 Přerov
Telefon:  +420 581 110 109

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Kožní ambulance – Mulačova nemocnice s.r.o.

Pracoviště: Kožní ambulance – Mulačova nemocnice s.r.o.
Adresa: Dvořákova 1207/17
301 00 Plzeň
Telefon:  +420  377 677 198

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Pracoviště: Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
Adresa: Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Telefon:  +420 588 443 940

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc

Pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa: Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Telefon:  +420 588 444 818

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Centrum hojení chronických ran EUC klinika České Budějovice

Pracoviště: Centrum hojení chronických ran EUC klinika České Budějovice
Adresa: Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
Telefon:  +420 387 730 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2025.

Centra hojení ran s Garancí kvality ČSLR

Existuje řada pracovišť s označením „centrum hojení ran“.  Na této stránce najdete v mapě pouze ta pracoviště, která získala Certifikát kvality České společnosti pro léčbu ran. Tato pracoviště plní výborem České společnosti pro léčbu ran stanovená odborná kritéria komplexních služeb o klienty s obtížně se hojícími ránami a proto získala garanci kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran. 

Na mapě najdete telefonní čísla a odkazy na centra. 

Podiatrické ambulance

Česká diabetologická společnost ČLS J.E.P. zveřejňuje na svých stránkách seznam podiatrických ambulancí.

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.