ZAHOJÍME, z.s.

Vznik ZAHOJÍME, z.s.

ZAHOJÍME, z.s. byl zapsán jako spolek v lednu 2023. Vzniku spolku předcházel projekt obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, který vznikl se stejným názvem „ZAHOJÍME“ v lednu 2020.

Statutární orgán – výbor spolku: 

Předsedkyně: prim. MUDr. Kateřina Jirsová
Místopředsedkyně: PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA

Členové výboru:

Mgr. Jiří Matoušek
David Šašek, DiS.
Vladimír Novotný
Jiří Tráva
Lucie Drábová
Ing. Vlastimil Břicháček
MSc. Irena Pukiová

Kontrolní orgán:

Revizor: Věra Mikešová

Základní údaje:

: 17865590

Spisová značka: L 9098 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

Účel ZAHOJÍME, z.s.

Účelem spolku je vyvíjet činnost zahrnující zastupování, podporu a prosazování zájmů a komplexních potřeb pacientů s nehojící se ránou. Spolek bude rovněž posilovat povědomí a šířit informace o problematice hojení u široké veřejnosti včetně státní správy a dalších institucí v ČR. Spolek bude také navazovat vztahy a spolupráci s obdobnými organizacemi v ČR, v EU a v zahraničí vůbec a inspirovat se jejich zkušenostmi.

 

Výroční zprávy

2023

Deklarace o spolupráci

Po založení spolku v roce 2023 byla podepsána deklarace o vzájemné spolupráci a podpoře pacientské organizace Zahojíme, z.s., vedoucí ke zlepšení života pacienta s nehojící se ránou.    

Signatáři deklarace:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU, přednostka Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty, prezidentka Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), místopředsedkyně  výboru České společnosti pro léčbu rány

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Předseda Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Jan Stryja, PhD., specialista na hojení ran, vedoucí Salvatella s.r.o. Třinec, místopředseda výboru České společnosti pro léčbu rány

PhDr. Petra Nováková, specialistka na digitální marketing, prevenci a osvětu ve zdravotnictví, členka České onkologické společnosti 

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!