Kde se rány hojí?

Kam s ránou?  

Péče o ránu začíná doma a začíná prevencí vzniku nehojící se rány. Základem je dostatečná hygiena, kompenzace  přidružených nemocí, například diabetes, které zpomalují hojení,  ale také stav výživy a včasné ošetření i drobné rány.

Pokud se rána nehojí, poraďte se se svým  praktickým lékařem. Léčba rány však má multidisciplinární charakter a kromě praktických lékařů se léčbou rány zabývají také specialisté, tedy chirurgové, dermatologové, internisté, geriatři, podiatři, diabetologové a důležitou roli v péči o rány plní bakalářky ošetřovatelské péče, všeobecné sestry, sestry specialistky a sestry domácí péče. Existují také pracoviště, která se specializují na léčbu ran (viz níže). 

Tipy pro návštěvu specializovaného centra

Nejprve si do centra zavolejte

Je lépe si do centra zavolat a domluvit se na návštěvě. Na mapě jsme pro vás dohledali telefonní čísla a odkazy na weby pracovišť.

Doporučení mít nemusíte, ale je lepší ho mít

Specialisté v centrech pro hojení ran potřebují vědět, jak byla dosud rána léčena, jaké máte přidružené choroby, jaký je váš současný zdravotní stav a také jaké užíváte léky, Proto je lepší vyžádat si doporučení od praktického lékaře nebo lékaře, který dosud ránu léčil.     

Připravte se na návštěvu

Sepište si, jak rána vznikla, pokud se někdy zhoršila a pak zase zlepšila, přemýšlejte, co bylo v tu dobu jinak (změna léčby, stres, náhlá událost, změna ve stravování, v používaných hygienických prostředcích atd). Vše může být důležité.  Sepište si také léky a zdravotnické prostředky, které užíváte a to i ty, co jste si koupili v lékárně bez předpisu.  

DiaPodi care, ambulance hojení ran a podiatrická ambulance

Pracoviště: DiaPodi care, ambulance hojení ran
Adresa ambulance: Poliklinika Soběslav 1. patro, Petra Voka 159/I, 392 01  Soběslav
Sídlo: Dukelská 642, 391 02  Sezimovo Ústí
Telefon k objenání do ambulance hojení ran: + 420 733 710 310
Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do do 29. 4. 2024. 

Pracoviště: Podiatrická ambulance
DiaPodicare s.r.o.

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do do 30. 10. 2024.

Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku

Pracoviště: Ambulance hojení ran Nemocnice Na Františku
Adresa: Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 801 266
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 25. 1. 2024. 

Fakultní nemocnice Olomouc - Poradna pro chronické rány

Pracoviště: II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie FN Olomouc. Poradna pro chronické rány
Adresa: Zdravotní 248/7, Olomouc
Telefon: 588 445 805
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Fakultní nemocnice Olomouc - Diabetologická ambulance

Pracoviště: Diabetologická ambulance
II. interní klinika FN Olomouc.
Adresa: Zdravotní 248/7, Olomouc
Telefon: 588 445 805
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Salvatella s.r.o.

Pracoviště: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.,  Chirurgická, cévní a podiatrická ambulance
Adresa: Staroměstská 280, Třinec
Telefon: +420 558 332 092 (objednávky a informace pro pacienty)
E-mail: ambulance@salvatella.cz
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 22. 1. 2024.

Ambulance hojení ran Vojenská Nemocnice, Brno

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Vojenská Nemocnice
Adresa: Zábrdovická 3
636 00 Brno
Telefon: 973 445 517
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány:  platný do 30. 11. 2023

 

Fakultní nemocnice U svaté Anny

Pracoviště: I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
Adresa: Pekařská 53, Brno
Telefon: 543 182 441
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 7. 4. 2023

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové

Pracoviště: Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Hana Pekárková
Adresa: Pražská třída 231/184, Hradec Králové
Telefon: 603 220 240
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno a Fakultní nemocnice Brno

Pracoviště: Dermatovenerologické oddělení LF MU Brno FN Brno
Adresa: Jihlavská 20, Brno
Telefon: 532 233 381
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2023.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Pracoviště: Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, Pardubice
Telefon: 466 019 103
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2024.

Interní oddělení Strahov

Pracoviště: Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov
Adresa: Šermířská 5, Praha 6
Telefon: 606 054 597
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Pracoviště: II. chirurgická ambulance, Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Adresa: Čáslavská 1176, Bohumín
Telefon596 096 896
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2025.

Domov u fontány Přelouč

Pracoviště: Zdravotní oddělení Domova u fontány Přelouč
Adresa: Libušina 1060, Přelouč
Telefon: 466 959 166
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Nemocnice Jihlava

Pracoviště: Ambulance hojení chronických ran, Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
Adresa: Vrchlického 59, Jihlava
Telefon: 567 157 276
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Flebologická ambulance
Dermatovenerologická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
Telefon: 377 40 2736
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Diabetologická ambulance  II. interní klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň
Telefon: 377 40 2736
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 4. 2025.

Fakultní nemocnice Plzeň

Pracoviště: Podiatrická ambulance I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Telefon: 377 103 514
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž

Pracoviště: Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž
Adresa: Malý Val 1553/2, Kroměříž
Telefon: 573 353 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 4. 2024.

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.

Pracoviště: Ambulance hojení ran při Poradně pro léčbu bolesti ARO, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice, o.z.
Adresa: Duchcovská 53, Teplice
Telefon: 417 519 409
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 2. 3. 2022.

Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice

Pracoviště: Léčebna dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice
Adresa: U Stavisek 65, Ostrava-Radvanice
Telefon:  595 222 604
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do do 31.12. 2023.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Pracoviště: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Adresa: Paseka 145
Telefon: 585 007 999
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 3. 2024.

Nemocnice Třebíč

Pracoviště: Kožní oddělení Nemocnice Třebíč
Adresa: Purkyňovo náměstí 2, Třebíč
Telefon: 568 809 613
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025.

Nemocnice Český Těšín a.s.

Pracoviště: Oddělení následné péče, Nemocnice Český Těšín a.s.
Adresa: Ostravská 783, Český Těšín
Telefon: 558 769 237
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 7. 2024

Komplexní domácí péče s.r.o. Pardubice

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o., Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice
Telefon: 466 959 022
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Nemocnice Sokolov

Pracoviště: Centrum hojení ran – chirurgické odd, Nemocnice Sokolov
Adresa: Slovenská 545, Sokolov
Telefon: 352 520 169
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2025.

Fakultní nemocnice Ostrava

Pracoviště: Kožní ambulance – Ambulance chronických ran, Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa: 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba
Telefon: 597 373 074
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 3. 2024.

Nemocnice Havlíčkův Brod

Pracoviště: Ambulance hojení ran a chronických defektů, Nemocnice Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 582
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 19. 1. 2025.

Kroměřížská nemocnice a.s. - 4 oddělení

Pracoviště: Chirurgické oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 343
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Pracoviště: Interní oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 301
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Pracoviště: Oddělení ošetřovatelské péče, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

Pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa: Havlíčkova 660/69, Kroměříž
Telefon: 573 322 499
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

GERMED s.r.o.

Pracoviště: GERMED s.r.o., MUDr. Hana Poláková
Adresa: Náměstí J. Pernera 217, Pardubice
Telefon: 972 322 542
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 8. 2023.

Komplexní domácí péče s.r.o. Pardubice

Pracoviště: Komplexní domácí péče s.r.o.
Mgr. Anna Kulakovská
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice
Telefon: 605 590 200
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 12. 6. 2021.

Ambulance pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.

Pracoviště: Ambulanci pro léčbu ran ve Vsetínské nemocnici a.s.
Adresa: Hraniční 955, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 818 432
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2024.

Chirurgické oddělení Městské nemocnice Čáslav

Pracoviště: Poradna chronických ran
Městská nemocnice Čáslav
Adresa: Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav
Telefon: +420 327 305 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025

Ambulance hojení ran a chronických defektů Nemocnice Havlíčkův Brod

Pracoviště: Ambulance hojení ran a chronických defektů Nemocnice Havlíčkův Brod
Adresa: Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 472 582
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 3. 2025

Ambulance hojení ran Roudnice nad Labem

Pracoviště: Ambulance hojení ran Roudnice nad Labem
Adresa: Alej 17. listopadu 1101
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 858 215, 416 858 465
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025

Ambulance chronických ran Nemocnice Pelhřimov p.o.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Pelhřimov p.o.
Adresa: Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Telefon: +420 565 355 111
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do do 31. 12. 2025

Chirurgická klinika 2. LF UK a UVN Praha

Pracoviště: Chirurgická klinika
2. LF UK a UVN Praha, Chirurgická ambulance 
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Telefon: 973 202 913
Web
Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

Pracoviště: Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do o 31. 5. 2024.

DermAngio s.r.o.

Pracoviště: DermAngio s.r.o.
Adresa: Jamborova 22
615 00 Brno
Telefon: 548 531 690

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 7. 2023

Ambulance chronických ran Nemocnice Nové Město na Moravě

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Adresa: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 801 243

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 7. 2023

TreMed s.r.o.

Pracoviště: TreMed s.r.o.
Adresa: Vltavínská 1289/10
674 01 Třebíč
Telefon: +420 704 619 770, +420 568 808 328

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31.10. 2023

Centrum léčby chronických ran Alfa-dermatologie s.r.o. Ostrava

Pracoviště: Centrum léčby chronických ran Alfa-dermatologie s.r.o.
Adresa: Lumírova 639/2
700 30 Ostrava
Telefon: +420 596 752 401

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2025

Ambulance hojení ran Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Bulovka
Adresa: Budínova 2, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 26608 2699

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2023

Centrum hojení ran Nemocnice Kadaň

Pracoviště: Centrum hojení ran
Nemocnice Kadaň
Adresa: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Telefon: +420 474 944 237 , +420 702 122 267

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 29. 7. 2024.

Chirurgie Oldřich Fiala s.r.o

Pracoviště: Chirurgie Oldřich Fiala s.r.o
Adresa: 3. května 421, 513 01 Semily
Telefon: +420 484 350 879

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 8. 2023

Poradna pro chronické a nehojící se rány Stodská nemocnice, a.s.

Pracoviště: Poradna pro chronické a nehojící se rány Stodská nemocnice, a.s. Chirurgické oddělení – ambulance
Adresa: Hradecká 600, 333 01 Stod
Telefon: +420 377 193 563

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025

Ambulance chronických ran Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav p.o.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav p.o.
Adresa: U nemocnice 1/3066
690 74 Břeclav
Telefon: +420 519 315 414; 448

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024

Oddělení dermatovenerologie Krajská nemocnice Liberec a.s.

Pracoviště: Poradna chirurgie – chronické rány
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Adresa: Husova 641
460 01 Liberec
Telefon: +420 485 312 841

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025

Ambulance hojení chronických ran Chrudimská nemocnice

Pracoviště: Ambulance hojení chronických ran Chirurgické oddělení, Chrudimská nemocnice
Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Adresa: Václavská 570, 537 01 Chrudim
Telefon: +420 469 653 083

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

FARMED s.r.o

Pracoviště: FARMED s.r.o.
Ordinace dermatovenerologie
Adresa: Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8
Telefon: +420 284 827 111, 739 579 689 

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 23. 10. 2025.

Ambulance hojení ran ON Kolín a.s.

Pracoviště: Ambulance hojení ran
Centrum vaskulárních intervencí
ON Kolín a.s.
Adresa: Žižkova 146, 280 02 Kolín
Telefon: +420 321 756 601, 321 756 602

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2023.

PH-Chirclinicum s.r.o

Pracoviště: PH-Chirclinicum s.r.o
Adresa: Komenského 758/11
750 02 Přerov
Telefon: +420581 110 109

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 10. 2023.

Ambulance nehojících se ran Nemocnice České Budějovice a.s.

Pracoviště: Ambulance nehojících se ran – chirurgické odd. Nemocnice České Budějovice a.s.
Adresa: Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 387 874 124

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 1. 2024.

Chirurgická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o.

Pracoviště: Chirurgická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o.
Adresa: Otakara Kubína 179
680 01 Boskovice
Telefon: +420 516 491 248

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Ambulance pro léčbu chronických ran Benešov

Pracoviště: Ambulance pro léčbu chronických ran Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
Adresa: Máchova 400
256 01 Benešov
Telefon: +420 317 756 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 25. 1. 2024.

Ambulance chronických ran Nemocnice Šumperk a.s.

Pracoviště: Ambulance chronických ran
Nemocnice Šumperk a.s.
Adresa: Nerudova 640/41
787 01 Šumperk
Telefon: +420 607 617 953, 607 059 946

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 19. 1. 2024.

Chirurgická ambulance hojení ran Fakultní nemocnice v Motole

Pracoviště: Chirurgická ambulance hojení ran III. chirurgická klinika 1. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 438 070 – 74

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

I. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Motol, 1. LF UK

Pracoviště: I. Ortopedická klinika
Fakultní nemocnice Motol, 1. LF UK
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: +420 224 433 925

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025 .

Centrum hojení chronických ran EUC Klinika Plzeň s.r.o.

Pracoviště: Centrum hojení chronických ran EUC Klinika Plzeň s.r.o.
Adresa: Denisovo nábřeží 1000/4
301 00 Plzeň
Telefon:  +420 378 218 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do o 30. 11. 2024.

Poradna chronických a komplikovaných ran Nemocnice Strakonice

Pracoviště: Poradna chronických a komplikovaných ran. Ambulance chirurgie
Nemocnice Strakonice a.s.
Adresa: Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Telefon:  +420 383 31 4223

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

Kožní oddělení Vojenská nemocnice Olomouc

Pracoviště: Kožní oddělení
Vojenská nemocnice Olomouc
Adresa: Sušilovo náměstí 5
772 00 Olomouc
Telefon:  +420 973 407 056

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 2. 2025.

MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Vratimov/Moravská Ostrava

Pracoviště: MUDr. Miroslav Koliba s.r.o., Ambulance diabetologie a podiatrie
Adresa: Bieblova 2, Moravská Ostrava (dříve Frýdecká 936/59, 739 32 Vratimov)
Telefon:  +420 777 87 44 67 

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 8. 2024.

Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha

Pracoviště: Dermatovenerologické odd. ÚVN Praha
Adresa: U vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
Telefon:  +420 973 203 306

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 5. 2024.

Proderma s.r.o., Bruntál

Pracoviště: Proderma s.r.o.
Adresa: Sladovnická 1995/4
792 01 Bruntál
Telefon:  +420 554 711 482

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

ONP – Centrum hojení ran

Pracoviště: ONP – Centrum hojení ran, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most o.z.
Adresa: J. Žižky 1304
434 01 Most
Telefon:  +420 476 449 120, doporučení nutné

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 28. 8. 2025.

PH Chirclinicum s.r.o.

Pracoviště: PH Chirclinicum s.r.o.
Adresa: Komenského 758/11
750 02 Přerov
Telefon:  +420 581 110 109

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2025.

Kožní ambulance – Mulačova nemocnice s.r.o.

Pracoviště: Kožní ambulance – Mulačova nemocnice s.r.o.
Adresa: Dvořákova 1207/17
301 00 Plzeň
Telefon:  +420  377 677 198

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Pracoviště: Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
Adresa: Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Telefon:  +420 588 443 940

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc

Pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Fakultní nemocnice Olomouc
Adresa: Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Telefon:  +420 588 444 818

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 30. 11. 2024.

Centrum hojení chronických ran EUC klinika České Budějovice

Pracoviště: Centrum hojení chronických ran EUC klinika České Budějovice
Adresa: Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice
Telefon:  +420 387 730 111

Web

Certifikát kvality České společnosti pro léčbu rány: platný do 31. 12. 2025.

Specializovaná centra  hojení ran 

Existuje řada pracovišť, která se označují jako „centrum hojení ran“.  Na této stránce najdete v mapě pouze ta pracoviště, která získala Certifikát kvality České společnosti pro léčbu ran. Tato pracoviště plní výborem odborné společnosti stanovená kritéria a proto získala garanci kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran.       

Podiatrické ambulance

Česká diabetologická společnost ČLS J.E.P. zveřejňuje na svých stránkách seznam podiatrických ambulancí. To jsou pracoviště  specializovaná na péči o pacienty se syndromem diabetické nohy a osoby se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění.

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!