Dialog Jessenius, o.p.s.

Dialog Jessenius se představuje

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci a to mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Hlavním zaměřením Dialog Jessenius je přinášení informací pacientům, jejich blízkým a pečující. Většina našich projektů získala garanci České asociace sester a ministra zdravotnictví.

Projekty Dialog Jessenius

První projekt Průvodce onkologického pacienta je soubor informačních filmů, které jednoduchou formou odpovídají na základní otázky při diagnostice a léčbě onkologických onemocnění. Radí jak dál po léčbě i kam se obrátit při paliativní péči. Všechny filmy jsou k dispozici na webu projektu i jako DVD na onkologických pracovištích. Vše striktně zdarma.
Při práci na filmech byla jasně pojmenovaná potřeba edukace mladých žen, které o časné diagnostice rakoviny prsu nemají velké povědomí a tak vzniká projekt Ruce na prsa. Ucelený program odlehčenou formou učí samovyšetření prsu, radí, kam se obrátit při potížích a připomíná prevenci jako celek. Edukace jsou podpořeny ukázkami na fantomech, tištěnými brožurami, edukačními filmy i mobilní aplikací. Ruce na prsa se objevují v desítkách měst, navštěvují stovky středních škol a jejich akcí, učí tisíce žen na prsních fantomech, jak se správně vyšetřit. Stažení aplikace a zhlédnutí filmu je v desítkách tisíc a rozdaných letáků je ve statisících.

Centrum onkologického pacienta

Při práci s pacienty je jasné, že v systému vázne komunikace a tak vzniká Centrum informací onkologického pacienta (dále CIOP) při Onkologické klinice FN Motol. Centrum je otevřené pro všechny pacienty i jejich blízké. V CIOP je zdravotní sestra, která pomáhá pacientům se zvládáním jejich onemocnění a léčby. V rámci svých kompetencí pomáhá řešit nežádoucí účinky léčby, nechá pacienta svěřit se se svými problémy a pomáhá řešit např. zapůjčení či nákup kompenzačních pomůcek nebo problémy s výživou. 

K projektu CIOP vznikl CIOP VZDĚLÁVACÍ, který připravuje informační semináře pro pacienty i vzdělávací akce pro ošetřující personál. Příkladem je Mukozitida, jako nežádoucí účinek při léčbě. Projekt CIOP má záštitu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Dialog Jessenius a hojení ran

Při řešení problematiky onkologické léčby je zřejmé, že i hojení ran je problém, který řeší pacienti a vzniká tak projekt Zahojíme. Projekt oslovuje pacienty s nehojící se ránou. Zahojíme přinese dostatek informací, pomůže s dosažitelností péče, propojí odborníky, pacienty a pečující.

Rozhovor s ředitelkou Dialog Jessenius, Bc. Michaelou Tůmovou, o tom, proč je důležitý pacientský projekt zaměřený na hojení ran.

Naše zdravotnické projekty

Průvodce onemocněními

Naše společnost se zabývá osvětou o závažných onemocněních, jejíž součástí je výroba edukačních filmů. Web projektu.

Ruce na prsa

Kampaň „Ruce na prsa“, která má upozornit a přiblížit ženám v ČR důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu. Web projektu.

Centrum informací pro onkologické pacienty

Centrum informací onkologického pacienta vzniká při Onkologické klinice FN Motol. Centrum je otevřené pro všechny pacienty i jejich blízké. V CIOP je zdravotní sestra, která pomáhá pacientům se zvládáním jejich onemocnění a léčby. V rámci svých kompetencí pomáhá řešit nežádoucí účinky léčby, nechá pacienta svěřit se se svými problémy a pomáhá řešit např. zapůjčení či nákup kompenzačních pomůcek nebo problémy s výživou. Web projektu.

Mukozitida

Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně. Web projektu.

Hlídej si mě!

Kampaň je zaměřená na mladé lidi a má upozorňovat na význam prevence rakoviny prsu a rakoviny varlat.

Klobouk dolů

Těm, kteří nemoc prožívají
Těm, kteří o ně pečují
Těm, kteří jim pomáhají

Studentská akademie

Kampaň je zaměřená na mladé lidi a má upozorňovat na význam prevence rakoviny prsu a rakoviny varlat.

Dětské koutky a čekárny

Dialog Jessenius ops. se snaží usnadnit léčbu jak dospělým, tak i dětským pacientům. Proto vznikl projekt dětských koutků a čekáren.

Pacientské semináře v rámci PragueOnco

Významnou součástí mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO je pacientský seminář, který organizujeme. 

Každou nehojící se ránu lze řešit. Mluvme o nich společně!