Informace pro odborníky

Hojení ran si zaslouží komplexní přístup.

Projekt Zahojíme.cz je projekt pacientský a má za cíl oslovit především pacienty, jejich blízké a osoby, které se nalézají v riziku vzniku nehojící se rány. Kromě edukace pacientů bychom však rádi nabídli i cestu k informacím pro všechny členy multidisciplinárního týmu, kteří se podílejí na komplexní péči v oblasti managementu ran. 

Připravujeme pro odborníky

V části Organizace péče o nehojící se rány najdete mapu Center hojení ran, která získala Garanci kvality České společnosti pro léčbu rány a také informace o této garanci. Připravujeme pro vás přehled našich i zahraničních doporučených postupů, včetně informací o projektu Klinických doporučených postupů, jejímž hlavním řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Samozřejmostí je přehled odborných akcí a odborných zdrojů. Naší ambicí je, aby i odborníci našli na zahojíme.cz cestu ke všem potřebným informacím pro své vzdělávání a pro svou práci.  

Užitečné odkazy pro odborníky

ČSLR – Česká společnost pro léčbu rány

občanské sdružení lékařů a všeobecných sester specializujících se na léčbu ran

Dekubity.eu

Portál věnovaný problematice dekubitů

Časopis Léčba ran

mezioborový časopis pro odborníky

Linkos.cz

Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

multiodborová odborná spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti

EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel

Evropský poradní orgán pro dekubity

EWMA – The European Wound Management Association

Evropská společnost pro léčbu rány

Wounds Australia

sdružení odborníků na hojení ran