Informace pro odborníky

Hojení ran si zaslouží komplexní přístup.

Projekt Zahojíme.cz je projekt pacientský a má za cíl oslovit především pacienty, jejich blízké a osoby, které se nalézají v riziku vzniku nehojící se rány. Kromě edukace pacientů bychom však rádi nabídli i cestu k informacím pro všechny členy multidisciplinárního týmu, kteří se podílejí na komplexní péči v oblasti managementu ran. 

Připravujeme pro odborníky

V části Organizace péče o nehojící se rány najdete mapu Center hojení ran, která získala Garanci kvality České společnosti pro léčbu rány a také informace o této garanci. Připravujeme pro vás přehled našich i zahraničních doporučených postupů, včetně informací o projektu Klinických doporučených postupů, jejímž hlavním řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Samozřejmostí je přehled odborných akcí a odborných zdrojů. Naší ambicí je, aby i odborníci našli na zahojíme.cz cestu ke všem potřebným informacím pro své vzdělávání a pro svou práci.  

Novinky pro odborníky

Lis 04 2022

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve...
Dub 02 2022

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

5. – 6. května 2022 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.
Pro 27 2021

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D....
Pro 21 2021

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na...
Lis 14 2021

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu. Dotazník je součástí průřezové...
Lis 13 2021

Stop dekubitům – 18. listopadu 2021

Každoročně každý třetí čtvrtek v listopadu pořádá Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) Den STOP dekubitům.   JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?...
Bře 26 2021

Problematika tlakových lézí na patách

Výzva pro všeobecné sestry pracující na lůžkových odděleních intenzivní péče JIP, ARK! Prosíme o účast na průzkumu. Dejte 5 minut svého času a...
Úno 01 2021

Příspěvek VZP pro pacienty podstupující radioterapii

Pro pojištěnce, kteří podstoupili (podstupují) léčbu onkologického onemocnění radiační terapií, je určen nový příspěvek VZP na zdravotnické...
Led 19 2021

Novinky v hojení ran – webináře ČSLR ve spolupráci s ČDS ČLS JEP

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto letošní konference připravila čtyři webináře pod...
Říj 23 2020

Stop dekubitům 19. 11. 2020

Pomozte zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky proleženin a prosezenin, které trápí 4 000 000 Evropanů.
Zář 18 2020

Základní e-learningový kurz léčby ran

Ve spolupráci s Elektronickou univerzitou EUNI spouštíme e-larningový kurz Hojení ran pro lékaře a sestry bez specializace na hojení, ošetřovatelky...
Čvn 22 2020

Otevřené rány, skryté trápení, otevřená komunikace – průzkum

Výsledky průzkumu mezi pacienty s nehojící se ránou.
Čvn 22 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA: Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Lidi s nehojícími se ranami bude zastupovat a sdružovat první pacientská organizace.
Čvn 03 2020

Konference EPUAP 2021

22. výroční konference EPUAP v Praze byla přesunuta na 18. – 20. října 2021! Letos se koná pouze virtuální meeting a to 24. září 2020. Navštivte...
Dub 23 2020

Poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

Stáhněte si český překlad dokumentu Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami. 

Užitečné odkazy pro odborníky

ČSLR – Česká společnost pro léčbu rány

občanské sdružení lékařů a všeobecných sester specializujících se na léčbu ran

Dekubity.eu

Portál věnovaný problematice dekubitů

Časopis Léčba ran

mezioborový časopis pro odborníky

Linkos.cz

Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

multiodborová odborná spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti

EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel

Evropský poradní orgán pro dekubity

EWMA – The European Wound Management Association

Evropská společnost pro léčbu rány

Wounds Australia

sdružení odborníků na hojení ran