Informace pro odborníky

Hojení ran si zaslouží komplexní přístup.

Projekt Zahojíme.cz je projekt pacientský a má za cíl oslovit především pacienty, jejich blízké a osoby, které se nalézají v riziku vzniku nehojící se rány. Kromě edukace pacientů bychom však rádi nabídli i cestu k informacím pro všechny členy multidisciplinárního týmu, kteří se podílejí na komplexní péči v oblasti managementu ran. 

Připravujeme pro odborníky

V části Organizace péče o nehojící se rány najdete mapu Center hojení ran, která získala Garanci kvality České společnosti pro léčbu rány a také informace o této garanci. Připravujeme pro vás přehled našich i zahraničních doporučených postupů, včetně informací o projektu Klinických doporučených postupů, jejímž hlavním řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Samozřejmostí je přehled odborných akcí a odborných zdrojů. Naší ambicí je, aby i odborníci našli na zahojíme.cz cestu ke všem potřebným informacím pro své vzdělávání a pro svou práci.  

Novinky pro odborníky

Bře 26 2021

Problematika tlakových lézí na patách

Výzva pro všeobecné sestry pracující na lůžkových odděleních intenzivní péče JIP, ARK! Prosíme o účast na průzkumu. Dejte 5 minut svého času a...
Úno 01 2021

Příspěvek VZP pro pacienty podstupující radioterapii

Pro pojištěnce, kteří podstoupili (podstupují) léčbu onkologického onemocnění radiační terapií, je určen nový příspěvek VZP na zdravotnické...
Led 19 2021

Novinky v hojení ran – webináře ČSLR ve spolupráci s ČDS ČLS JEP

Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto letošní konference připravila čtyři webináře pod...
Říj 23 2020

Stop dekubitům 19. 11. 2020

Pomozte zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky proleženin a prosezenin, které trápí 4 000 000 Evropanů.
Zář 18 2020

Základní e-learningový kurz léčby ran

Ve spolupráci s Elektronickou univerzitou EUNI spouštíme e-larningový kurz Hojení ran pro lékaře a sestry bez specializace na hojení, ošetřovatelky...
Čvn 22 2020

Otevřené rány, skryté trápení, otevřená komunikace – průzkum

Výsledky průzkumu mezi pacienty s nehojící se ránou.
Čvn 22 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA: Vzniká první česká pacientská organizace pro lidi s nehojícími se ranami

Lidi s nehojícími se ranami bude zastupovat a sdružovat první pacientská organizace.
Čvn 03 2020

Konference EPUAP 2021

22. výroční konference EPUAP v Praze byla přesunuta na 18. – 20. října 2021! Letos se koná pouze virtuální meeting a to 24. září 2020. Navštivte...
Dub 23 2020

Poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

Stáhněte si český překlad dokumentu Prevence a léčba poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami. 
Úno 29 2020

XVIII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí

Stránka o XVIII. celostátním kongresu České společnosti pro léčbu rány v Pardubicích byla aktualizována. Navštivte ji!

Užitečné odkazy pro odborníky

ČSLR – Česká společnost pro léčbu rány

občanské sdružení lékařů a všeobecných sester specializujících se na léčbu ran

Dekubity.eu

Portál věnovaný problematice dekubitů

Časopis Léčba ran

mezioborový časopis pro odborníky

Linkos.cz

Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS J.E.P.

Slovenská spoločnosť pre liečenie rán

multiodborová odborná spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti

EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel

Evropský poradní orgán pro dekubity

EWMA – The European Wound Management Association

Evropská společnost pro léčbu rány

Wounds Australia

sdružení odborníků na hojení ran