Preventivní polohování 

Co je preventivní polohování?

U lidí, kteří jsou nepohybliví a dlouhodobě zaujímají stejnou nepohodlnou pozici hrozí vznik dekubitů, tedy proleženin nebo prosezenin. Týká se to lidí po operacích, chronicky nemocných a lidí na vozíčku. Správné polohování patří mezi prevenci vzniku dekubitu.

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout.
Video se souhlasem převzato z www.dekubity.eu. Projekt Registr dekubitálních lézí.

Podrobné informace o preventivním polohování najdete na www.dekubity.eu.

Praktické rady pro pečující

Pravidelně kontrolujte celé lůžko ležícího

O lůžko ležícího je potřeba se průběžně a pravidelně starat s ohledem na snížení nevhodného tlaku. Pravidelně kontrolujte celé lůžko, zapomenuté předměty, knihy, hračky, hygienické a rehabilitační pomůcky mohou být zdrojem tlaku a způsobit proleženinu. Je-li Váš blízký dlouhodobě nemocný, poraďte se s praktickým lékařem o možnosti zapůjčení nemocničního lůžka. Při úpravě lůžka správně vypněte prostěradlo, pokud je třeba použijte jednorázovou podložku k ochraně před vlhkostí. Lůžko by mělo být přístupné ze tří stran.

Správně manipulujte s ležící osobou - používejte polohovací pomůcky

Při změně polohy je nutné zabránit tření a lze využít tzv. kluzké podložky a polohovací pomůcky, jako jsou polohovací polštáře, válce, polohovací klíny a antidekubitní botičky. Všechny pomůcky musí být individualizované pro konkrétního pacienta. Nejvhodnější jsou pomůcky prodyšné a dobře tvarovatelné. O jejich výběru se poraďte s praktickým lékařem, sestrou z domácí péče nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Pro osoby zcela nepohyblivé je možné do lůžka umístit dekubitní matraci s kompresorem, která mění tlak na jednotlivé části těla. Obraťte se na lékaře.  

K manipulaci s ležící osobou používejte rehabilitační pomůcky

Ke změně polohy ležící a nepohyblivé osoby lze použít rehabilitační pomůcky, jako je například žebříček. 

Věnujte pozornost rizikovým místům a pravidelně je prohlížejte

Místy s nejčastějším vznikem proleženin jsou místa, kde je kost kryta malým množstvím podkožního tuku a liší se dle polohy ošetřované osoby. Na hlavě je to temeno a uši, dále ramena, lokty a ruce včetně prstů. Na dolní polovině těla jsou proleženinami ohroženy boky, kolena, kotníky a paty. Všechna tato riziková místa pravidelně prohlížejte.  Prohlížejte i kůži pod plenkovými kalhotkami a pod pomůckami proti tlaku. Na zádech kontrolujte oblast páteře, kyčlí, boků a hýždí.

Při polohování vždy myslete na pohodlí ošetřované osoby

Dávejte pozor, aby se ležící příliš nepotil nebo mu nebyla zima. Důležité je změnit polohu alespoň po třech hodinách.

Již při zarudnutí pokožky informujte zdravotníka

Prvním stupněm proleženiny je zarudnutí pokožky, již tomuto stupni věnujte pozornost a informujte praktického lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka, který o ležícího blízkého pečuje, například sestru z domácí péče.

I malá rána může být velkou komplikací!