Prevence

I malá rána může být velkou komplikací!

Nejlepší léčba je prevence

Připravujeme v části Prevence:

Prevencí je myšleno především zabránění  vzniku nehojící se rány u pacientů, kteří jsou v riziku, že se jejich poranění  budou špatně hojit. Proto se v této části postupně dozvíte, kdo je v riziku vzniku nehojící se rány a proč. Dále vám poradíme, jak pečovat o vašeho blízkého, dlouhodobě ležícího, pacienta, tak aby jste zabránili vzniku proleženin, jak se starat o pokožku a jak zabránit vzniku proleženin preventivním polohováním. Důležitá je i ochrana pokožky v době, kdy pacient podstupuje radioterapii. Prevencí vzniku nehojící se rány  je i vhodné složení výživy a pitný režim.  Výživa může také napomoci hojení rány. Na toto téma připravujeme texty a videa s Ing. Petrem Havlíčkem, odborníkem na výživu.

Každý z nás se občas poraní a tak nechybí ani informace o tom, jak správně ošetřit drobnou ránu, aby se z ní nestala velká komplikace!

Další informace o prevenci

Rizikoví pacienti

Výživa jako prevence

Péče o pokožku

Preventivní polohování

Užitečné odkazy

Dekubity.eu

Informace o prevenci proleženin

WOUND AWARENESS Week

Každý červenec je vyhlašován týden povědomosti o ranách

Wound Aware

Portál upozorňující na problematiku ran

CZEPA, z.s.

Youtube kanál České asociace paraplegiků s informacemi o prevenci prosezenin.