Odborné akce

Kongresy, konference a semináře

Na tomto místě se snažíme soustředit informace o našich i zahraničních kongresech, konferencích a seminářích s tematikou hojení ran. Najdete zde nejen pozvánky na odborné akce, které se teprve chystají, ale i reportáže a fotografie z konferencí, které již proběhly.  

Multidisciplinární charakter “wound managementu” vybízí k setkávání se a k výměně zkušeností nejen mezi lékařskými a nelékařskými obory, ale i mezi jednotlivými obory medicíny.

Reportáž z Kongresu České společnosti pro léčbu rány, 23. – 24. ledna 2020, Pardubice.

Zúčastnili jsme se …

Postkongresové Informace z kongresů, konferencí a seminářů, které již proběhly 

 

XVIII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí

29. 2. 2020: Kongres na téma “Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů” proběhl 23.-24. 1. 2020. Poprvé jsme zde představili projekt Zahojime. Připravili jsme pro vás reportáž z kongresu.

Více informací

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Setkání ve dnech 20.-22. ledna 2020 v Praze se věnovalo ve své sesterské a pacientské sekci také komplikovanému hojení ran u onkologických pacientů.  I zde jsme představili projekt Zahojime. 

Připravuje se …

Pozvánky na odborné akce, které se teprve chystají

 

EPUAP 2020, Prague

22. výroční konference Evropského poradního orgánu pro dekubity. Clarion Congress Hotel Prague, 23. -25. 9. 2020.

Více informací

Hojení ran vyžaduje komplexní přístup.