Zahojíme na konferenci EPUAP

Stalo se již téměř tradicí, že projekt Zahojíme a nově vzniklá pacientská organizace Zahojime prezentuje svou činnost a své plány na prestižní mezinárodní konferenci EPUAP.  Na 23. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů připravili autorky PhDr. Adéla Holubová, Ph.D. , Bc. Michaela Tůmová a prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. prezentaci s názvem: “ THE IMPORTANCE OF PATIENT ORGANISATION IN THE SYSTEM OF NON-HEALING WOUND CARE“ (VÝZNAM PACIENTSKÉ ORGANIZACE V SYSTÉMU PÉČE O NEHOJÍCÍ SE RÁNY.

Podívejte se, jak se Zahojime představilo na letošní konferenci EPUAP!

Další články

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více