Zahojíme na konferenci EPUAP

Říj 22, 2023 | Články pro pacienty, Připravuje se, Pro odborníky, Zúčastnili jsme se

Stalo se již téměř tradicí, že projekt Zahojíme a nově vzniklá pacientská organizace Zahojime prezentuje svou činnost a své plány na prestižní mezinárodní konferenci EPUAP.  Na 23. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů připravili autorky PhDr. Adéla Holubová, Ph.D. , Bc. Michaela Tůmová a prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. prezentaci s názvem: “ THE IMPORTANCE OF PATIENT ORGANISATION IN THE SYSTEM OF NON-HEALING WOUND CARE“ (VÝZNAM PACIENTSKÉ ORGANIZACE V SYSTÉMU PÉČE O NEHOJÍCÍ SE RÁNY.

Podívejte se, jak se Zahojime představilo na letošní konferenci EPUAP!