Rizikoví pacienti

Rizikové faktory špatného hojení

Hojení ran, zejména chronických, zahrnuje různé chemické a fyzikální procesy v těle a v místě poranění. Bohužel pacienti, kteří nejvíce potřebují účinné hojení ran, jsou právě ti,  u nichž je největší pravděpodobnost rizikových faktorů pro špatné hojení. Často je  léčba základního onemocnění pro zahojení rány stejně důležitá jako samotná léčba rány. 

Příčiny špatného hojení

Nejčastější příčinou špatného hojení je porucha krevního oběhu způsobená aterosklerózou, tzv. kornatěním tepen. Hojení často komplikuje infekce, otok dolních končetin a bércové vředy a také opakovaný tlak na ránu, například u ležícich pacientů.  Samostatnou kapitolou příčin špatného hojení rány je nedostatečná výživa, kdy tělu chybí bílkoviny a další živiny potřebné k hojení. 

Rizikové faktory, nemoci a stavy, které mohou zpomalit hojení ran 

 • Alkohol – nadměrná konzumace
 • Artritida
 • Cévní choroba
 • Cukrovka
 • Chronické onemocnění jater
 • Hygiena – potíže se sprchováním nebo koupáním
 • Kouření
 • Krevní oběh – špatný krevní oběh
 • Oslabený imunitní systém
 • Potíže s pamětí
 • Revmatoidní artritida
 • Selhání ledvin
 • Užívání více léků
 • Věk nad 65 let
 • Výživa – nedostatek zdravé výživy

 

Čas se pohnout! Video bylo vytvořeno Evropským poradním orgánem pro dekubity EPUAP. Je zaměřeno na riziko vzniku proleženin, ale rady pro prevenci platí i pro ostatní druhy ran. 

Kdo jsou rizikoví pacienti?

Lidé se špatným prokrvením nohou

U pacientů s nedostatečným prokrvením dolních končetin (Ischemická choroba dolních končetin), jež je způsobena aterosklerózou (kornatění tepen), také může dojít v důsledku poranění ke vzniku nehojící se rány.

Diabetici

Pacienti s diabetem jsou ohroženi tzv. syndromem diabetické nohy.  Projevuje se jako nehojící se praskliny či odřeniny na dolních končetinách (palec, pata, ploska nohy) v důsledku diabetu, neuropatie nebo nedokrvení dolních končetin. Častý je výskyt infekce, diabetických vředů a destrukce hlubokých tkání.

Dlouhodobě ležící pacienti

Lidé se sníženou pohyblivostí a dlouhodobě ležící pacienti jsou ohroženi především vznikem proleženin. Prevenci vzniku proleženin se podrobně věnuje portál Dekubity.eu.

Lidé na vozíku

Dlouhodbé upoutání na vozík je rizikové pro vznik dekubitů na sedacích partiích, označovaných také jako prosezeniny (dekubity). Lidem  na vozíku hrozí i posturální dekubity, které se mohou tvořit na trnech obratlů, žeberních obloucích nebo dolních končetinách.  Více informací o prosezeninách najdete na webu Dekubity.eu.

Lidé s křečovými žilami

Pacienti s neléčenými křečovými žilami jsou v riziku vzniku bércového vředu. To je špatně se hojícího poškození kůže v oblasti mezi kotníkem a kolenem. 

Předčasně narozené děti

Předčasně narozené děti jsou především v riziku vzniku proleženin v důsledku dlouhého pobytu v inkubátoru .

Onkologičtí pacienti

Pacienti léčící se na zhoubný nádor mohou být postiženi maligní ránou. Jako maligní rány označujeme rány, které vznikly v souvislosti s onemocněním zhoubného nádoru.  Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, nebo metastázující tumor. Ránu může způsobit ale i onkologická léčba, například poškození kůže při ozařování nebo změny kůže při chemoterapii a biologické léčbě.

Pacienti po úrazech a operacích

V důsledku komplikovaného pooperačního hojení nebo v důsledku špatného hojení po úrazu, se mohou pacienti rovněž potýkat s nehojící se ránou.   

I malá rána může být velkou komplikací!