Konference Hojení ran v kostce, Olomouc

Čvn 23, 2024 | Pro odborníky, Zúčastnili jsme se

Akce byla určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty.

Pořadatelé:

  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Česká společnost pro léčbu ran
  • Česká asociace sester – neonatologická sekce, pediatrická sekce

Dne 7. 6. 2024 prezentovala Dr. Adéla Holubová, Ph.D. vyzvanou přednášku na téma „Pacientská organizace Zahojíme, z.s. v systému péče o nehojící se rány“ na odborné konferenci Hojení ran v kostce, která se konala v Olomouci.

Konference byla určena posluchačům, kteří pečují o nemocné děti všech věkových kategorií a tomuto publiku prezentovala Dr. Holubová problematiku Zahojíme, z.s. poprvé.

Pevně věříme, že i neonatologové a dětské sestry nalezenou potřebnou pomoc či podporu v projektu Zahojíme, z.s.

 

Odborný garant:

  • Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Masarykova univerzita v Brně
  • Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc