Zahojíme na 21. výroční konferenci EPUAP, 18. – 20. 10. 2021

Projekt Zahojíme se poprvé představil na velké mezinárodní konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPUAP.  Součástí 21. výroční konferenci EPUAP byla také sekce s názvem „Patients voice“, sekce, která se snažila podívat na život ohrožený dekubity očima pacientů a pečujících a nahlédnout také ostatní aspekty života s nehojící se ranou, které mohou ovlivnit výsledný léčebný efekt. Bylo nám ctí být s projektem Zahojíme součástí této sekce, ve které Bc. Michaela Tůmová a PhDr. Petra Nováková nejen představily projekt Zahojíme, ale také video „Our life with pressure ulcers – the patient perspective“ (Náš život s proleženinami – pohled pacientů).

Podívejte se, jak se Zahojime představilo na letošní konferenci EPUAP!

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více