23. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

 

Důležité termíny: 

  • 22. 5. 2023 Termín pro podání abstraktů odborných sdělení. 
  • 20. 6. 2023 Uzávěrka pro vyhodnocení abstraktů.
  • 20. 7. 2023 Konec časné registrace 

Téma konference: INOVACE V PREVENCI A LÉČBĚ DEKUBITŮ.

Nový termín: 13. – 15. 9. 2023

Místo konání: Royal Armouries, Leeds, United Kingdom 

Těšíme se na Vás