Desatero bezpečné péče pacienta s chronickou ránou

Dub 2, 2020 | Články pro pacienty

Portál Zahojíme ve spolupráci s Českou společností pro léčbu rány, Sekcí podpůrné léčby České onkologické společnosti a Dialog Jessenius, připravil pro pacienty s nehojící se ránou deset bodů, které vám pomohou v období, ve kterém se potýkáme s pandemií nemoci COVID-19.

V léčbě hojení rány je velmi důležitá psychika. Pokud se potýkáte se strachem z nemoci, podívejte se také na Dvanáctero „Jak lépe zvládat strach z nákazy COVID-19?“ a  následný záznam webináře na stejné téma. Záznam i text jsou sice umístěny na stránkách onkologické společnosti, ale jsou určeny všem chronicky nemocným, kteří se cítí v současné situaci ohroženi a cítí obavy.

Desatero bezpečné péče pacienta s chronickou ránou pro aktuální období

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. 

1. Volte správné místo péče

Jste-li nový pacient hledající pomoc při péči o svou ránu, nebo došlo ke zhoršení rány stávající, kontaktujte telefonicky Vašeho ošetřujícího či praktického lékaře s prosbou o radu v dalším postupu. Můžete vyhledat kontakt na odbornou ambulanci pro léčbu ran v části „Kde se hojí rány

2. Chraňte sebe i druhé

I v době omezení z důvodu infekční epidemie je důležité nezanedbat péči o Vaši ránu (ošetřování, kontroly). Nezapomínejte na to, ale nezapomeňte současně na nutnost Vaší osobní ochrany i ochrany těch, kdo spolu s Vámi o ránu pečují a zajišťují její pravidelné ošetřování.

3. Sledujte příznaky infekční nemoci

Máte-li projevy, které mohou být známkou probíhající infekce (např. zvýšené teploty, kašel, dušnost, rýma, chrapot, ztráta chuti a čichu) informujte včas Vaše pečovatele, ošetřovatele, zdravotníky, praktického lékaře. Jistě najdete společně vhodné řešení pro zajištění bezpečné péče o Vás a Vaši ránu. Vždy je informujte telefonicky před osobním kontaktem.

4. Buďte informovaní 

Pravidelně denně sledujte veřejné informační zdroje a webové stránky nemocnic nebo odborných center a ambulancí, ve kterých jste s ránou ošetřováni – budete mít informace o změně doby nebo místa poskytování péče. 

5. Buďte vybaveni

Při další potřebě léků nebo zdravotnického materiálu k péči o ránu domluvte včas s Vaším lékařem, ošetřovateli nebo pečovateli možnost například vystavení elektronického receptu na léčivo, vystavení a doručení poukazu na zdravotnický prostředek, nebo jiného vhodného postupu, který zajistí návaznost léčby a péče a dostatek materiálu. 

6. Přijměte pomoc

Nestyďte se využít případné výpomoci s donáškou nákupu, léků z lékárny a jiných služeb blízkých, dobrovolníků nebo organizací.

7. Dodržujte hygienické zásady v péči o ránu

Udržujte oblast rány ve zvýšené čistotě – nejen obvazový materiál, ale i kůži v okolí rány, oděv v kontaktu s ránou.

8. Dodržujte obecné hygienické zásady

Věnujte pozornost hygieně a čistotě rukou, pravidelně si je pečlivě umývejte mýdlem a máte-li, využívejte i desinfekční prostředky. Nepoužívejte pozdrav podáním rukou, omezte doteky povrchů, zábradlí, madel ve veřejných prostorách, případně poté pečlivě ruce umyjte, desinfikujte, je-li možné.

9. Cestujte bezpečně

Omezte a ideálně vynechejte cestování prostředky hromadné dopravy, vynechejte také návštěvy míst s kumulací osob, nákupní centra, čekárny, atp.

10. Žijte zdravě 

Dostatečný přísun tekutin, pestrá strava, vitamíny, živiny, čerstvý vzduch, kondiční vycházky dle možnosti a dostatek spánku.