Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

14 listopadu, 2021

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese:

  • Mgr. Natália Antalová, email: natalia.antalova@med.muni.cz;
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz.
  • Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A21/315 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika.
  • Tel: 549 49 3312.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu.

Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP).

Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

Jsme si vědomi toho, že se na Vás obracíme v náročné době, kdy se situace v klinické praxi zhoršuje, nicméně jsou pro nás důležité vaše anonymně reflektované zkušenosti a zátěž při pandemii COVID-19 a odpověď každého z vás bude nesmírně cenná.

Do studie se může zapojit každý zdravotnický pracovník (lékař a nelékařský zdravotnický pracovník) v Kanadě, ČR a SR, který užívá OOP v rámci své profesní praxe a je starší 18 let.

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu hodnotit frekvenci a dobu používání OOP a navazující hodnocení dopadu dlouhodobého užívání OOP na integritu kůže a sliznic zdravotnických pracovníků.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

 

Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D., Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více