Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

14 listopadu, 2021

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese:

  • Mgr. Natália Antalová, email: natalia.antalova@med.muni.cz;
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz.
  • Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A21/315 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika.
  • Tel: 549 49 3312.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu.

Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP).

Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

Jsme si vědomi toho, že se na Vás obracíme v náročné době, kdy se situace v klinické praxi zhoršuje, nicméně jsou pro nás důležité vaše anonymně reflektované zkušenosti a zátěž při pandemii COVID-19 a odpověď každého z vás bude nesmírně cenná.

Do studie se může zapojit každý zdravotnický pracovník (lékař a nelékařský zdravotnický pracovník) v Kanadě, ČR a SR, který užívá OOP v rámci své profesní praxe a je starší 18 let.

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu hodnotit frekvenci a dobu používání OOP a navazující hodnocení dopadu dlouhodobého užívání OOP na integritu kůže a sliznic zdravotnických pracovníků.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

 

Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D., Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Další články

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více