Poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

23 dubna, 2020

EPUAP Business office c/o Codan Consulting vydává český překlad dokumentu PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI (VERZE 2020) Kanadské organizace specialistek v léčbě ran, stomií a inkontinence (NSWOCC). Dokument slouží zdravotnickým pracovníkům, kteří v něm najdou informace  k prevenci a léčbě dekubitů vzniklých v souvislosti s užíváním osobních ochranných pomůcek v době pandemie COVID-19. Cílem tohoto dokumentu je upozornit na rostoucí obavy ze vzniku poškození kůže souvisejících s použitím osobních ochranných prostředků a shrnutí preventivních a léčebných opatření uvedených poškození kůže.

PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI: VERZE 2020

LeBlanc K, Heerschap C, Butt B, Bresnai-Harris J, Wiesenfeld L. Prevention and Management of Personal Protective Equipment Skin Injury: Update 2020. NSWOCC. Available from: www.nswoc.ca/ppe 

Český překlad: EPUAP Business office c/o Codan Consulting, Mgr. Zuzana Tesaříková
Garant českého překladu: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Stáhněte si plný text dokumentu

Z obsahu:

  • Problém a jeho řešení
  • Hlavní doporučení 
  • Krok za krokem
  • Druhy krytí pro prevenci a léčbu poranění kůže způsobených použitím OOP
  • Šablony pro vystřižení krytí pro ochranu oblastí vystavených tlaku

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více