Poškození kůže způsobené osobními ochrannými pomůckami

23 dubna, 2020

EPUAP Business office c/o Codan Consulting vydává český překlad dokumentu PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI (VERZE 2020) Kanadské organizace specialistek v léčbě ran, stomií a inkontinence (NSWOCC). Dokument slouží zdravotnickým pracovníkům, kteří v něm najdou informace  k prevenci a léčbě dekubitů vzniklých v souvislosti s užíváním osobních ochranných pomůcek v době pandemie COVID-19. Cílem tohoto dokumentu je upozornit na rostoucí obavy ze vzniku poškození kůže souvisejících s použitím osobních ochranných prostředků a shrnutí preventivních a léčebných opatření uvedených poškození kůže.

PREVENCE A LÉČBA POŠKOZENÍ KŮŽE ZPŮSOBENÉ OSOBNÍMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI: VERZE 2020

LeBlanc K, Heerschap C, Butt B, Bresnai-Harris J, Wiesenfeld L. Prevention and Management of Personal Protective Equipment Skin Injury: Update 2020. NSWOCC. Available from: www.nswoc.ca/ppe 

Český překlad: EPUAP Business office c/o Codan Consulting, Mgr. Zuzana Tesaříková
Garant českého překladu: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Stáhněte si plný text dokumentu

Z obsahu:

  • Problém a jeho řešení
  • Hlavní doporučení 
  • Krok za krokem
  • Druhy krytí pro prevenci a léčbu poranění kůže způsobených použitím OOP
  • Šablony pro vystřižení krytí pro ochranu oblastí vystavených tlaku

Další články

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na Brněnských onkologických dnech.Problematice onkologických ran se věnuje i Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické...

číst více