Novinky v hojení ran – webináře ČSLR ve spolupráci s ČDS ČLS JEP

Led 19, 2021 | Pro odborníky

Novinky v hojení ran – webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP

Letošní celostát kongres ČSLR v Pardubicích byl z důvodů pandemie zrušen. Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto konference připravila čtyři webináře pod společným názvem „Novinky v hojení ran“. Podívejte se na programy, vyberte si, který webinář Vás zajímá a registrujte se. Kdo nebude moci shlédnout webinář ve vysílaný čas, bude mít možnost pustit si ho po dobu 60 dnů ze záznamu.

Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy

Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů

Chirurgické rány

Ulcus cruris venosum – pracovní postup se zaměřením na chyby v klinické praxi

Datum: 22.1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
MUDr. V. Fejfarová, Ph.D.
MUDr. P. Piťhová, Ph.D.

Datum: 29. 1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prof. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.
Mgr. L. Šeflová

Chirurgické rány

Datum: 5.2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.
MUDr. J. Stryja, Ph.D.

Datum: 12. 2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prim. MUDr. D. Diamantová, Ph.D.
Mgr. M. Koutná, Ph.D.