Novinky v hojení ran – webináře ČSLR ve spolupráci s ČDS ČLS JEP

19 ledna, 2021

Novinky v hojení ran – webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP

Letošní celostát kongres ČSLR v Pardubicích byl z důvodů pandemie zrušen. Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto konference připravila čtyři webináře pod společným názvem „Novinky v hojení ran“. Podívejte se na programy, vyberte si, který webinář Vás zajímá a registrujte se. Kdo nebude moci shlédnout webinář ve vysílaný čas, bude mít možnost pustit si ho po dobu 60 dnů ze záznamu.

Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy

Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů

Chirurgické rány

Ulcus cruris venosum – pracovní postup se zaměřením na chyby v klinické praxi

Datum: 22.1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
MUDr. V. Fejfarová, Ph.D.
MUDr. P. Piťhová, Ph.D.

Datum: 29. 1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prof. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.
Mgr. L. Šeflová

Chirurgické rány

Datum: 5.2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.
MUDr. J. Stryja, Ph.D.

Datum: 12. 2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prim. MUDr. D. Diamantová, Ph.D.
Mgr. M. Koutná, Ph.D.

Další články

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na Brněnských onkologických dnech.Problematice onkologických ran se věnuje i Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické...

číst více

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu. Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP). Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

číst více

Stop dekubitům – 18. listopadu 2021

Každoročně každý třetí čtvrtek v listopadu pořádá Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) Den STOP dekubitům.   JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních...

číst více