Novinky v hojení ran – webináře ČSLR ve spolupráci s ČDS ČLS JEP

19 ledna, 2021

Novinky v hojení ran – webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP

Letošní celostát kongres ČSLR v Pardubicích byl z důvodů pandemie zrušen. Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP pro Vás namísto konference připravila čtyři webináře pod společným názvem „Novinky v hojení ran“. Podívejte se na programy, vyberte si, který webinář Vás zajímá a registrujte se. Kdo nebude moci shlédnout webinář ve vysílaný čas, bude mít možnost pustit si ho po dobu 60 dnů ze záznamu.

Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy

Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů

Chirurgické rány

Ulcus cruris venosum – pracovní postup se zaměřením na chyby v klinické praxi

Datum: 22.1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
MUDr. V. Fejfarová, Ph.D.
MUDr. P. Piťhová, Ph.D.

Datum: 29. 1. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prof. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.
Mgr. L. Šeflová

Chirurgické rány

Datum: 5.2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.
MUDr. J. Stryja, Ph.D.

Datum: 12. 2. 2021
Čas: 14:30
Předsedající:
prim. MUDr. D. Diamantová, Ph.D.
Mgr. M. Koutná, Ph.D.

Další články

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více