Stop dekubitům 19. 11. 2020

Každý rok patří v celé Evropě 3. čtvrtek v listopadu osvětové akci Stop dekubitům, která upozorňuje na problematiku proleženin a prosezenin. Cílem STOP DEKUBITŮ je šíření povědomí o prevenci i léčbě, sdílení dobré praxe a praktická výměna zkušeností mezi laiky a odborníky. Letos se jedná o: 

LISTOPAD 2020

Cílem této akce je zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky dekubitů, které trápí: 

EVROPANŮ

Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) každoročně zve k účasti na této  osvětové akci a poskytuje volně dostupné propagační materiály na svém webu. Po celé Evropě se zapojují zdravotnická zařízení, specialisté na hojení ran a také lidé, kteří jsou dekubity ohroženi a jejich blízcí. 

Portál Zahojíme, který se věnuje problematice všech nehojících se ran,  se samozřejmě zapojuje také!

Jak se můžete zapojit?

Odborníci

  • Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů.
  • Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.
  • Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.
  • Zvyšte informovanost veřejných činitelů o problému dekubitů.

Laici

  • Šiřte informace o dekubitech ve své rodině a mezi svými příteli.
  • Navštivte web Dekubity.eu , kde se dozvíte informace o prevenci a léčbě.
  • Znáte-li osobu ohroženou dekubity, předejte jí odkazy!
  • Sledujte FaceBook Zahojime a Facebook EPUAP.

Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích s hashtagy: #StopDekubitům #stoppressureulcer #stopPUday.

Sdílejte příspěvky a informace!

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více