Stop dekubitům 19. 11. 2020

Každý rok patří v celé Evropě 3. čtvrtek v listopadu osvětové akci Stop dekubitům, která upozorňuje na problematiku proleženin a prosezenin. Cílem STOP DEKUBITŮ je šíření povědomí o prevenci i léčbě, sdílení dobré praxe a praktická výměna zkušeností mezi laiky a odborníky. Letos se jedná o: 

LISTOPAD 2020

Cílem této akce je zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky dekubitů, které trápí: 

EVROPANŮ

Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) každoročně zve k účasti na této  osvětové akci a poskytuje volně dostupné propagační materiály na svém webu. Po celé Evropě se zapojují zdravotnická zařízení, specialisté na hojení ran a také lidé, kteří jsou dekubity ohroženi a jejich blízcí. 

Portál Zahojíme, který se věnuje problematice všech nehojících se ran,  se samozřejmě zapojuje také!

Jak se můžete zapojit?

Odborníci

  • Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů.
  • Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.
  • Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.
  • Zvyšte informovanost veřejných činitelů o problému dekubitů.

Laici

  • Šiřte informace o dekubitech ve své rodině a mezi svými příteli.
  • Navštivte web Dekubity.eu , kde se dozvíte informace o prevenci a léčbě.
  • Znáte-li osobu ohroženou dekubity, předejte jí odkazy!
  • Sledujte FaceBook Zahojime a Facebook EPUAP.

Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích s hashtagy: #StopDekubitům #stoppressureulcer #stopPUday.

Sdílejte příspěvky a informace!

Další články

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více