Průzkum mezi pacienty s nehojící se ránou

29 května, 2020

Lidé si zatím nedostatečně uvědomují, jak závažným zdravotním problémem jsou nehojící se (chronické) rány, jako jsou proleženiny, dekubity, bércové vředy a další. Nehojící se rány významně zasahují do kvality života pacientů a ovlivňují nejen jejich fyzický, ale také psychický stav. Kromě léků na bolest berou lidé postižení nehojící se ranou často také další léky, které jim pomohou usnout nebo snížit úzkost a obavy. Část pacientů nemůže kvůli chronickým ranám naplno pracovat, další se cítí být sociálně izolováni. Nehojící se rány tak představují jednu z největších zdravotních výzev naší doby. Je to ale výzva, které můžeme úspěšně čelit!  K tomu je, mimo jiná opatření, také nutné zvýšit informovanost o problematice, prevenci a možnostech léčby.

Proto Vás prosíme o sdílení Vašich zkušeností s léčbou chronických ran a odpovědi na 10 otázek o životě s ránou.

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více