Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Dub 20, 2023 | Články pro pacienty, Pro odborníky

V případě dotazů k projektu neváhejte využít následujících kontaktů:

Mgr. Jana Heczková, Ph.D.  NuPhaC.cz@gmail.com,

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. dana.dolanova@med.muni.cz.

  Vážení návštěvníci stránek Zahojime,

  dovolujeme si touto cestou požádat sestry i širokou veřejnost o vyplnění online dotazníku s názvem:

  EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

  Tento projekt je průřezovou studií, která se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na roli sester při ordinaci léčivých přípravků. Přestože předepisování léčivých přípravků sestrou není v České republice legislativně ošetřeno, rádi bychom Vás požádali o reflexi nad činnostmi, které se k ordinacím léčivých přípravků a managementu této oblasti zdravotní péče vztahují. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

  Pro potřeby studie byly vytvořeny dva druhy dotazníků:

  Podmínky účasti pro sestry

  Cílovou populací projektu jsou sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky. Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 23 položek.

  Podmínky účasti pro širokou veřejnost

  Cílovou populací projektu jsou zváni všichni občané České republiky starší 18 let. Zúčastnit se můžete formou vyplnění elektronického dotazníku, který obsahuje 24 otázek.

  Jak dlouho vyplnění trvá? 

  • Zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 10–15 minut.

  Kdy se průzkum uskutečňuje? 

  • Sběr dat probíhá od 1. 4. do 30. 6. 2023. Termín prodloužen!

  Ochrana soukromí:

  Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě University of Antwerp (Belgie) a budou využívána pouze pro účely projektu EQUANU. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích University of Antwerp (Belgie).

  Etické schválení:

  Tento projekt schválila na mezinárodní úrovni Etická komise University of Antwerp, Belgie (referenční číslo – BUN B3002022000104) a na úrovni České republiky Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 2/2023.