Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

27 prosince, 2021

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás:

  • Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz;
  • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz;
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz
  • Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A5 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. 
  • Tel: 549 49 3312.

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu v hodnocení povědomí o praxi založené na důkazech – Evidence Best Practice u zdravotnických pracovníků v České republice.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ.

Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi.

Dotazník obsahuje 30 otázek, jejichž zodpovězení bude trvat přibližně 13 minut (většina otázek je uzavřených, s využitím Likertovy škály pro označení odpovědi). Výstupem projektu je zjistit povědomí o praxi založené na důkazech a jejím využívání zdravotnickými pracovníky v České republice.

Tato studie je významná a výjimečná, protože cílí na celonárodní populaci zdravotnických pracovníků bez ohledu na jejich pracovní zařazení – lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky.

Podmínky účasti: Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let.

Výhody: Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na národní úrovni.

Rizika: Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.

Etické schválení: Tento projekt schválila Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity – referenční číslo 12/2020

Ochrana dat: Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

 

Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D., Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více