XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

04 listopadu, 2022

26. – 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Hlavní téma:

 • nehojicí se rány v kontextu systémových změn ve zdravotnictví

Podtémata:

 • aktuální trendy v právu, legislativě a kompetencích
 • nové poznatky v léčbě diabetické nohy
 • sekce mladých výzkumníků a kliniků v péči o rány
 • sekce dekubitů
 • komplexní péče u stavů komplikujících nehojicí se rány (flebologie, lymfologie, kompresivní bandáže etc.)
 • rány v onkologii
 • péče o pacienta s ránou napříč zdravotnickým systémem (domácí péče, akutní lůžková péče, paliativní péče)
 • požadavky na komplexní péči o kůži v okolí rány (macerace, hyperkeratóza)

Organizační výbor:

  • doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (předsedkyně)
  • prim. MUDr. Ivo Bureš
  • MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
  • MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
  • plk. MUDr. Radek Doležel, Ph.D.
  • MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
  • Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
  • Ing. Marie Krausová
  • MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D.
  • Bc. Hana Pekárková
  • prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • MUDr. Robert Ston
  • MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
  • Mgr. Lenka Šeflová
  • prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

 

Termín: 26. až 27. leden 2023

Místo: Univerzita Pardubice 

Termín pro odevzdání abstrakt: do 10. prosince 2022

Oznámení o přijetí do programu: 20. prosince 2022

Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 6. ledna 2023

Záštita: Kongres se koná pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, a prof. Ing. Libora Čapka, Ph.D., rektora Univerzity Pardubice.

j

Registrace na webu konference

Kongres je určen pro:

 • chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty, onkology
 • lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány,
 • sestry z ambulantních i lůžkových zařízení
 • sestry z domácí péče.

 

Další články

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na Brněnských onkologických dnech.Problematice onkologických ran se věnuje i Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické...

číst více

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu. Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP). Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

číst více

Stop dekubitům – 18. listopadu 2021

Každoročně každý třetí čtvrtek v listopadu pořádá Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) Den STOP dekubitům.   JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních...

číst více