Onkologické rány – nová stránka

Bře 30, 2020 | Články pro pacienty

Včas zahájená léčba je úspěšná léčba!“ 

Navštivte novou stránku o maligních a onkologických ranách

Maligní a onkologické rány vznikají v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru. Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, metastazující tumor nebo léčba samotná. Nežádoucí účinky onkologické léčby na kůži bývají způsobeny především ozařováním (radioterapií), kožní nežádoucí reakce ale může mít i chemoterapie a také moderní onkologická léčba jako je cílená léčba nebo imunoterapie. U onkologického pacienta pak může dojít během léčby i ke zhoršení defektu z předchozího období, například bércového vředu nebo diabetického defektu.

Odbornými garanty nové části webu jsou onkologové MUDr. Kateřina Jirsová, primářka Integrovaného onkologického centra Na Pleši a prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň a předseda Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti.