XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

02 dubna, 2022

5. – 6. května 2022 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.

Česká společnost pro léčbu rány

pořádá ve spolupráci

s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Okruhy přednášek:

 • nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy,
 • infekce v ráně,
 • debridement,
 • onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní řešení,
 • chronická žilní insuficience,
 • dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.
 • Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky.

Organizační výbor: 

 • doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno předsedkyně ČSLR
 • prim. MUDr. I. Bureš, Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a. s. za organizační výbor kongresu ČSLR

 

Termín: 5. až 6. května 2022

Místo: Univerzita Pardubice – velká aula a přilehlé učebny

Záštita: rektor Univerzity Pardubice a hejtman Pardubického kraje

Termín pro odevzdání abstrakt 5.4.2022

i

Program konference

Kongres je určen pro:

 • chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty,
 • lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány,
 • sestry z ambulantních i lůžkových zařízení
 • sestry z domácí péče.

 

Další články

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

26. - 27. ledna 2023 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s....

číst více

Dotazník o praxi založené na důkazech – EBPQ

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás: Dr. Abanoub RIAD, DDS, abanoub.riad@med.muni.cz; PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. klugar@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta...

číst více

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a rány

Rozhovor s prof. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. o onkologických ranách a o činnosti Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, byl natočen v říjnu 2021 na Brněnských onkologických dnech.Problematice onkologických ran se věnuje i Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické...

číst více

Dopad používání OOP u zdravotnického personálu – průzkum

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění online dotazníku s názvem: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu. Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP). Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7- 10 minut.

číst více