XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí

02 dubna, 2022

5. – 6. května 2022 se sejdou odborníci na hojení ran na kongresu České společnosti pro léčbu rány.

Česká společnost pro léčbu rány

pořádá ve spolupráci

s  Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

s Pardubickou nemocnicí, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Okruhy přednášek:

 • nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy,
 • infekce v ráně,
 • debridement,
 • onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní řešení,
 • chronická žilní insuficience,
 • dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran.
 • Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky.

Organizační výbor: 

 • doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., Chirurgická klinika FN u Svaté Anny, Brno předsedkyně ČSLR
 • prim. MUDr. I. Bureš, Geriatrické centrum Pardubické nemocnice, NPK a. s. za organizační výbor kongresu ČSLR

 

Termín: 5. až 6. května 2022

Místo: Univerzita Pardubice – velká aula a přilehlé učebny

Záštita: rektor Univerzity Pardubice a hejtman Pardubického kraje

Termín pro odevzdání abstrakt 5.4.2022

i

Program konference

Kongres je určen pro:

 • chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty,
 • lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány,
 • sestry z ambulantních i lůžkových zařízení
 • sestry z domácí péče.

 

Další články

Zahojíme na konferenci EPUAP

Zahojime i letos prezentovalo svou činnost na výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů. Podívejte se na prezentaci.

číst více

23. výroční konference EPUAP

Letošní výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů EPAUP se koná 13. – 15. září 2023 v Leedsu. Časná registrace do 20. 7. 2023.

číst více