Onkologické rány – nová stránka

30 března, 2020

Včas zahájená léčba je úspěšná léčba!“ 

Navštivte novou stránku o maligních a onkologických ranách

Maligní a onkologické rány vznikají v souvislosti s onemocněním a léčbou zhoubného nádoru. Ránu může způsobit primární nádor, který prorůstá do měkkých tkání, metastazující tumor nebo léčba samotná. Nežádoucí účinky onkologické léčby na kůži bývají způsobeny především ozařováním (radioterapií), kožní nežádoucí reakce ale může mít i chemoterapie a také moderní onkologická léčba jako je cílená léčba nebo imunoterapie. U onkologického pacienta pak může dojít během léčby i ke zhoršení defektu z předchozího období, například bércového vředu nebo diabetického defektu.

Odbornými garanty nové části webu jsou onkologové MUDr. Kateřina Jirsová, primářka Integrovaného onkologického centra Na Pleši a prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň a předseda Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti.

Další články

Dotazníkový průzkum Rovnost ve společenském a profesním postavení sester

Cílem předkládaného výzkumu je analýza veřejného mínění dospělé populace v deseti evropských zemích o společenském a profesním postavení sester. K účasti na průzkumu jsou zváni jak zdravotničtí pracovníci, tak laická veřejnost (všichni občané České republiky starší 18 let). Vyplnění dotazníku vyžaduje přibližně 10 min.

číst více

Stop dekubitům – 18. listopadu 2021

Každoročně každý třetí čtvrtek v listopadu pořádá Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) Den STOP dekubitům.   JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT? Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů. Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních...

číst více