Stop dekubitům 19. 11. 2020

Říj 23, 2020 | Články pro pacienty, Pro odborníky

Každý rok patří v celé Evropě 3. čtvrtek v listopadu osvětové akci Stop dekubitům, která upozorňuje na problematiku proleženin a prosezenin. Cílem STOP DEKUBITŮ je šíření povědomí o prevenci i léčbě, sdílení dobré praxe a praktická výměna zkušeností mezi laiky a odborníky. Letos se jedná o: 

LISTOPAD 2020

Cílem této akce je zvýšit informovanost široké veřejnosti o existenci problematiky dekubitů, které trápí: 

EVROPANŮ

Evropský poradní orgán pro dekubity (EPUAP) každoročně zve k účasti na této  osvětové akci a poskytuje volně dostupné propagační materiály na svém webu. Po celé Evropě se zapojují zdravotnická zařízení, specialisté na hojení ran a také lidé, kteří jsou dekubity ohroženi a jejich blízcí. 

Portál Zahojíme, který se věnuje problematice všech nehojících se ran,  se samozřejmě zapojuje také!

Jak se můžete zapojit?

Odborníci

  • Zorganizujte vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci a léčbu dekubitů.
  • Zvyšte povědomí o dekubitech pořádáním informačních akcí.
  • Šiřte informace o dekubitech ve své komunitě.
  • Zvyšte informovanost veřejných činitelů o problému dekubitů.

Laici

  • Šiřte informace o dekubitech ve své rodině a mezi svými příteli.
  • Navštivte web Dekubity.eu , kde se dozvíte informace o prevenci a léčbě.
  • Znáte-li osobu ohroženou dekubity, předejte jí odkazy!
  • Sledujte FaceBook Zahojime a Facebook EPUAP.

Přidejte se ke komunitě Stop Pressure Ulcers na sociálních sítích s hashtagy: #StopDekubitům #stoppressureulcer #stopPUday.

Sdílejte příspěvky a informace!