XVIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí

23. 1.  – 24. 1. 2020 – Univerzita Pardubice

Letošní konference v číslech

Ve dnech 23.-24. ledna 2020 proběhl v Pardubicích XVIII. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Kongerence letos zaznamenala 900 registrovaných účastníků, 6 zahraničních přednášejících, přes 60 přednášek, účast 32 firem a 19 workshopů a sympozií. Celkem se na Univerzitě v Pardubicích sešlo sešlo 1100 účastníků, především lékařů a sester z různých oborů medicíny, jejichž společným zájmem je hojení ran. Na konferenci jsme také poprvé představili náš projekt Zahojime.

XVIII. celostátní kongres české společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

Na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Termín: 23. – 24. leden 2020

Místo konání: Univerzita Pardubice

Další informace: na webu ČSLR

Poslechněte si rozhovory natočené na kongresu