Vliv naší mysli na hojení ran – rozhovor

19 února, 2020

Jak funguje naše mysl

Čím dál zřetelněji se ukazuje, že součástí hojení ran jsou i faktory psychologické (tedy naše mysl).

PhDr. Ing. Martina Pospíchala z Katedry psychologie Univerzity Karlovy jsme se na konferenci PragueOnco zeptali, jaký má vliv psychika pacienta na hojení a zahojení komplikované rány.

Navštivte novou stránku Vliv naší mysli na hojení ran od psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala

Léčba dlouhodobě se nehojících ran vyžaduje komplexní přístup. Čím dál zřetelněji se ukazuje, že jeho nezbytnou součástí jsou i faktory psychologické (tedy naše mysl). Vedle nezbytné léčby těla je důležité nezapomínat také na prožívání člověka, který nehojící se ránou trpí, jak ukazuje i tento příběh:

Další články

Průzkum mezi pacienty s nehojící se ránou

Lidé si zatím nedostatečně uvědomují, jak závažným zdravotním problémem jsou nehojící se (chronické) rány, jako jsou proleženiny, dekubity, bércové vředy a další. Nehojící se rány významně zasahují do kvality života pacientů a ovlivňují nejen jejich fyzický, ale také...

číst více