23. výroční konference EPUAP

23. výroční konference EPUAP

23. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů   Důležité termíny:  22. 5. 2023 Termín pro podání abstraktů odborných sdělení.  20. 6. 2023 Uzávěrka pro vyhodnocení abstraktů. 20. 7. 2023 Konec časné registrace  Navštivte web konference ...