Průzkum mezi pacienty s nehojící se ránou

Průzkum mezi pacienty s nehojící se ránou

Lidé si zatím nedostatečně uvědomují, jak závažným zdravotním problémem jsou nehojící se (chronické) rány, jako jsou proleženiny, dekubity, bércové vředy a další. Nehojící se rány významně zasahují do kvality života pacientů a ovlivňují nejen jejich fyzický, ale také...